Fortbildning för rektorer ‑ Att leda i kris

Fortbildning för rektorer är kurser på avancerad akademisk nivå som fördjupar och förnyar dina erfarenheter och kunskaper, skapar nätverk och sätter i gång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 7,5 högskolepoäng. Nästa kursstart är hösten 2024.

Krisleda RUN

Fortbildning för rektorer 2023, FFR

Vid frågor, kontakta

Sidan uppdaterades 2024-04-10