Lärarlyftet

Spara favorit 23 nov november 2018

Information om lärarlyftet

 

Regeringsuppdraget

Uppdraget om Lärarlyftet löper från 2012 till 2018. Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen.
Följande kurser är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Anmälan till kurser med start våren 2019

Anmälningsperioden till höstens kurser är 17 september-15 oktober. Anmälan till kurserna sker via antagning.se och länkar till Mittuniversitetets kurser finns längre ned på denna sida. Kurserna är öppna för sen anmälan.
Kom ihåg att den som söker till kurser inom Lärarlyftet måste ha huvudmannens godkännande för att vara behörig att delta. Blanketter finns nedan eller på Skolverkets webbplats.

Huvudmannablankett Vt19Lyssna
Huvudmannablankett Vt19 WaldorfLyssna

Urvalsregler

Urval sker genom lottning.

Validering

Deltagare i kurser inom ramen för Lärarlyftet höstterminen 2018, har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet.
För att en bedömning ska göras måste man vara antagen på kursen.
Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagare är antagen till.
Mer information om validering och ansökningsförfarandet:
www.miun.se/lararlyftet/antagen

Studievägledning

Vi erbjuder dig studievägledning om du är osäker på vilka förkunskaper som behövs för respektive kurs.
Kontakta studievägledningen: Åsa Nyberg

Lärarlyftet våren 2019

Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-01-21
Kursslut: 2020-01-19
Studieform: IT-Distans
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan Eng åk 4-6

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 1-3, 15 hp
(1-15)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-01-21
Kursslut: 2019-06-09
Studieform: Campus-Distans (kursen ges på distans med ett antal obligatoriska campusträffar)
Studietakt: Halvfart, 15 hp/termin
Anmälan är stängd. Kursen är inställd på grund av för få anmälda.

Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-01-21
Kursslut: 2019-06-09
Studieform: IT-Distans
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan SO åk 1-3

Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-01-21
Kursslut: 2020-01-19
Studieform: IT-Distans
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan SO åk 4-6 

Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-01-21
Kursslut: 2020-01-19
Studieform: IT-Distans
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan Sv åk 4-6

Antagen till Lärarlyftet

Är du antagen till en kurs inom Lärarlyftet med start våren 2019?

Det är viktigt att du läser igenom ditt välkomstbrev och annan praktisk information som du hittar på: 
miun.se/lararlyftet/antagen

Kontakt Mittuniversitetet

Administrativ kontaktperson

Åsa Nyberg
Fakultetsadministratör

Koordinator Lärarlyftet

Åsa Bång
Koordinator Regionalt Utvecklingsnätverk, RUN