Lärarlyftet

Spara favorit 16 aug augusti 2018
Banner LL
Lärarlyftet riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i. Även fritidspedagoger kommer att kunna delta och läsa praktisk-estetiska kurser. Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

INFORMATION OM LÄRARLYFTET

Regeringsuppdraget

Uppdraget om Lärarlyftet löper från 2012 till 2018. Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen.
Följande kurser är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Anmälan till kurser med start hösten 2018

Anmälningsperioden till höstens kurser är 15 mars-16 april. Anmälan till kurserna sker via antagning.se och länkar till Mittuniversitetets kurser finns längre ned på denna sida. Alla tre kurser nedan är öppen för sen anmälan!
Kom ihåg att den som söker till kurser inom Lärarlyftet måste ha huvudmannens godkännande för att vara behörig att delta. Blanketter finns nedan eller på Skolverkets webbplats.

Huvudmannablankett Ht18Lyssna
Huvudmannablankett Ht18 WaldorfLyssna

Urvalsregler

Urval sker genom lottning.

Validering

Deltagare i kurser inom ramen för Lärarlyftet höstterminen 2018, har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet.
För att en bedömning ska göras måste man vara antagen på kursen.
Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagare är antagen till.
Mer information om validering och ansökningsförfarandet:
www.miun.se/lararlyftet/antagen

Studievägledning
Vi erbjuder dig studievägledning om du är osäker på vilka förkunskaper som behövs för respektive kurs.
Kontakta studievägledningen: Åsa Nyberg

LÄRARLYFTET HÖSTEN 2018

Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2018-09-03
Kursslut: 2019-01-20
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan SO åk 1-3

Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2018-09-03
Kursslut: 2019-06-09
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan Sv åk 4-6 

Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2018-09-03
Kursslut: 2019-06-09
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan Eng åk 4-6 

LÄRARLYFTET VÅREN 2019

Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-01-21
Kursslut: 2020-01-19
Studieform: IT-Distans
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan Eng åk 4-6 (länken aktiveras den 17/9)

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-01-21
Kursslut: 2019-06-09
Studieform: Campus-Distans (kursen ges på distans med ett antal obligatoriska campusträffar)
Studietakt: Halvfart, 15 hp/termin
Till anmälan och kursplan NO åk 1-3 (länken aktiveras 17/9)

Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2017-09-04
Kursslut: 2018-01-21
Studieform: IT-Distans
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan SO åk 1-3 (länken aktiveras 17/9)

Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2017-09-04
Kursslut: 2018-06-10
Studieform: IT-Distans
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan SO åk 4-6 (länken aktiveras 17/9)

Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2017-09-04
Kursslut: 2018-06-10
Studieform: IT-Distans
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan Sv åk 4-6 (länken aktiveras 17/9)

 

Antagen till Lärarlyftet

Är du antagen till en kurs inom Lärarlyftet med start hösten 2018?

Det är viktigt att du läser igenom ditt välkomstbrev och annan praktisk information som du hittar på: 
miun.se/lararlyftet/antagen

Kontakt Mittuniversitetet

Administrativ kontaktperson

Åsa Nyberg
Fakultetsadministratör

Koordinator Lärarlyftet

Åsa Bång
Koordinator Regionalt Utvecklingsnätverk, RUN