Antagen till Lärarlyftet

Spara favorit 31 maj maj 2018
Sundsvall

Här finns information till dig som är antagen till en kurs inom Lärarlyftet, med start hösten 2018. Antagningsbesked skickas ut den 1 juni 2018.

Välkommen till Mittuniversitetet!

Varmt välkommen till utbildningen och som student vid Mittuniversitetet. Informationen på denna sida riktar sig till dig som blivit antagen på en kurs, inom Lärarlyftet, med start hösten 2018.

När du blivit antagen

När du blivit antagen är det viktigt att du läser ditt välkomstbrev och annan praktisk information som du kommer att hitta på denna sida. Vänligen tacka nej till din plats via Antagning.se om inte avser att läsa kursen så blir den tillgänglig för andra som gärna tar din plats.
Lämna återbud

Validering

Antagna till kurser inom ramen för Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till.

Ansökan om validering inför H18

Ansökan görs elektroniskt i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda som öppnar för valideringsansökningar den 7 juni för kurser som startar hösten 2018.
Valda

Har du problem att logga in i Valda?

I valideringsystemet Valda loggar du in med hjälp av ditt eduID, antagning.se eller lärosäteskonto. Ett tips är att välja alternativet antagning.se, om inloggningen krånglar.
Instruktioner

Kontakt

Frågor angående validering? Kontakta: Åsa Nyberg, asa.nyberg@miun.se, 010-142 81 46.

NÅGON VECKA INNAN KURSEN STARTAR

Inloggning Studentportalen

Studentportalen är ett av dina viktigaste verktyg under dina studier och det är även där du registrerar dig på varje kurs du läser. Någon vecka innan din utbildning börjar kan du skaffa ett inlogg dit. OBS! Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter.

Registrering på kurs

En förutsättning för att du ska kunna läsa kursen du är antagen till är att du registrerar dig på kursen. Detta gör du via studentportalen. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar innan kursstart.

Så skaffar du inlogg till Studentportalen

Logga in på Studentportalen (för dig som redan har inloggningsuppgifter)

Välkomstbrev

Det är viktigt att du läser ditt välkomstbrev. Där finns information om hur du kommer igång med dina studier.

Välkomstbrev H18

Välkomstbrev SO åk 1-3 
Välkomstbrev EN åk 4-6 
Välkomstbrev SV åk 4-6

Kursplaner

Här finns kursplaner till kurser inom Lärarlyftet med start H18.
I kursplanen hittar du bland annat litteraturlistan.

Kursplan SO för lärare åk 1-3Lyssna

Kursplan Svenska för lärare åk 4-6Lyssna

Kursplan Engelska för lärare åk 4-6Lyssna