Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp

Spara favorit 12 aug augusti 2019
Klassrum – lärare hjälper student

Mittuniversitetet erbjuder uppdragsutbildningen grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp på uppdrag från Skolverket.

Syfte

Att ge lärare kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och programmering i synnerhet för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument, samt ge orientering i programmeringens roll i undervisningsämnet.

Tre inriktningar

Mittuniversitetet erbjuder tre inriktningar av uppdragsutbildningen där samläsning förekommer.

  • Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux på grundläggande nivå, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10, 7,5 hp

Målgrupp

Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet i matematik- eller teknik. Deltagaren måste ha huvudmans eller rektors godkännande för att få gå kursen. De lärare som undervisar i det stadie som inriktningarna avser är prioriterade i ett urval, men även lärare som undervisar i andra skolformer kan i mån av plats antas till utbildningen. Att läraren undervisar i aktuellt ämne rekommenderas.

Innehåll

De tre inriktningarna har en gemensam grund med ett antal gemensamma lärandemål, men det finns även lärandemål som är inriktningsspecifika och ämnesdidaktiskt riktade. Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  • behärska metoder för att skapa program och kunna reflektera över arbetssätt med programmering
  • utifrån problemställningar kunna skapa enklare program
  • kunna läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
  • behärska metoder för att använda programmering i sin undervisning, inklusive att kunna identifiera moment och innehåll i kurs-/ämnesplan där programmering är ett användbart verktyg.

Upplägg

Utbildningen är på 7,5 hp och går på kvartsfart vilket i praktiken innebär en omfattning på en termin. Utbildningen ges som distansundervisning med 4 campusträffar. Mellan campusträffarna arbetar deltagarna själva eller kollegialt.
Utbildningens tre inriktningar kommer att på olika sätt samläsa där vissa moment är gemensamma för alla inriktningar och vissa moment är inriktningsspecifika.
Campusträffarna kommer att ges i Östersund och/eller i Sundsvall. Deltagarna kommer att få närmare detaljer kring ort och tidpunkt för träffarna innan kursstart och det kommer även att finnas information om detta på denna sida.
Deltagarna behöver ha med egen dator på träffarna.

Pågående utbildningstillfällen

Den första omgången av uppdragsutbildningen startade hösten 2018 och en ny omgång startade under våren 2019.

Nytt utbildningstillfälle med start hösten 2019

Till hösten startar en ny omgång av utbildningen.

Min antal deltagare: 30
Max antal deltagare: 45
Kursstart: Vecka 41 2019
Kursslut: Vecka 11 2020

De fyra obligatoriska träffarna kommer preliminärt att ske följande datum/ort (du väljer själv på vilken ort du vill delta):
Träff 1: vecka 41 - tisdag 8/10 Svl, torsdag 10/10 Ösd
Träff 2: vecka 46 - tisdag 12/11 Ösd, torsdag 14/11 Svl
Träff 3: vecka 49 - tisdag 3/12 Svl, torsdag 5/12 Ösd
Träff 4: vecka 7 - tisdag 11/2 Ösd, torsdag 13/2 Svl

Anmälan till utbildning med start hösten 2019
Anmälan är bindande och görs av deltagaren. I anmälan kommer vi bland annat att behöva deltagarens namn, personnummer, hemadress och telefonnummer. Detta för att vi sedan ska kunna anta och registrera deltagaren i våra antagningssystem. I anmälan kommer även deltagaren att behöva intyga att rektor (eller motsvarande) har tagit del av förkunskapskraven och intygar att deltagaren har grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänner att deltagaren anmäler sig till utbildningen. Prioriteringsordning till de 45 platser som finns sker utifrån tidpunkt för anmälan. De lärare som tillhör de olika målgrupperna är prioriterade.

Till anmälan

Självskattning

Alla som ska läsa denna uppdragsutbildning kommer att genomföra en enkel självskattning i början och vid slutet av utbildningen i syfte att komplettera den ordinarie utvärderingen.

Kontakt

För frågor kring kursens innehåll kontakta kursansvarig:
Peter Mozelius

För frågor av administrativ karaktär kontakta:
Åsa Bång
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Skolverkets information om utbildningen