Kontakta någon av koordinatorerna eller samordnarna för frågor, funderingar eller samverkansidéer.

Koordinatorer

Gertrud Alirani
Catarina Karlsson

Ämnesvisa samordnare

Humaniora (svenska, engelska, historia, religion)

Fredrik Andersson 

Naturvetenskap, teknik och medier i Sundsvall

Jennie Sandström
Magnus Engholm

Naturvetenskap, teknik och medier i Östersund

Jon Kjellsson

Omvårdnad och Hälsovetenskap i Sundsvall och Östersund

Yvonne Wengler

Ekonomi, turism och kulturgeografi i Östersund/Sundsvall 

Vakant

Psykologi och socialt arbete i Östersund 

Ummis Jonsson 

Utbildningsvetenskap

Charlotta Collén