Om RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar 19 kommuner och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

Avtal om regionalt utvecklingsnätverk

Ledningsgruppen för RUN

Operativa utvecklingsnätverk