Om RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

RUN organisationskarta.jpg

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

En gång per år kallas alla berörda kommuners skolchefer och ordföranden till en RUN-riksdag, där verksamhetens uppläggning diskuteras och fastläggs. Till dessa RUN-riksdagar kan varje kommun representeras av två personer, en politikerrepresentant och en tjänstemannarepresentant. Mellan RUN-riksdagarna leds verksamheten av en ledningsgrupp.

Ledningsgruppen består av en skolchefsrepresentant för varje län/landskap, en representant vardera för kommunförbunden i Västernorrlands och Regionförbundet Jämtland, tre representanter för Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet, en representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten, samt en representant från studentkåren. Ordförande i Lärarutbildningens råd är tillika ordförande i RUN:s ledningsgrupp och vice ordförande utses bland kommunrepresentanterna i ledningsgruppen. Ledningsgruppen utses för avtalsperioden.

Utvärdering av RUN:s verksamhet ska ske i december varje år och lämnas till den årliga RUN- riksdagen.

Avtal om regionalt utvecklingsnätverk

Mellan följande kommuner har avtal upprättats om Regionalt utvecklingsnätverk, RUN: Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Härjedalen, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Östersund, Ragunda, Bräcke, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Lärarutbildningen

Avtal för perioden 2017-2019

Verksamhetsplanen för avtalsperioden 2017-2019

Verksamhetsrapport 2018

Handlingsplan 2019

Ledningsgruppen för RUN

Ordförande
Peter Degerman

peter.degerman@miun.se

Vice ordförande
Eva Fors
Representant för Hälsingekommunerna

Verksamhetsledare
Ulrika Auno
ulrika.auno@miun.se

Ledamöter
Ann-Christin Isaksson
Representant för kommunerna i Västernorrlands län

Maria Renvall
Representant för kommunerna i Jämtlands län

Magdalena Risselborn
Region Jämtland Härjedalen

Stefan Paulsson
Kommunförbundet Västernorrland

Maria Grundel
Specialpedagogiska myndigheten

Lena Ivarsson
Representant för avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet

Magnus Oskarsson
Representant för avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Mittuniversitetet

Helena S Andersson
Representant för avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet

Adjungerande
Gunnar Berg
Seniorprofessor vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet