Om RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket, RUN, samverkar Mittuniversitetets lärarutbildningar och 19 kommuner i syfte att stärka kvalitet i utbildningen hos både Mittuniversitetets lärarutbildningar och rektorsprogram samt hos skolhuvudmännen.

Inkludering3

Kontakta oss!

Sidan uppdaterades 2024-01-03