Om RUN

Spara favorit 23 apr april 2018
Loggor RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

En gång per år kallas alla berörda kommuners skolchefer och ordföranden till en RUN-riksdag, där verksamhetens uppläggning diskuteras och fastläggs. Till dessa RUN-riksdagar kan varje kommun representeras av två personer, en politikerrepresentant och en tjänstemannarepresentant. Mellan RUN-riksdagarna leds verksamheten av en ledningsgrupp.

Ledningsgruppen består av en skolchefsrepresentant för varje län/landskap, en representant vardera för kommunförbunden i Västernorrlands och Regionförbundet Jämtland, tre representanter för Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet, en representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten, samt en representant från studentkåren. Ordförande i Lärarutbildningens råd är tillika ordförande i RUN:s ledningsgrupp och vice ordförande utses bland kommunrepresentanterna i ledningsgruppen. Ledningsgruppen utses för avtalsperioden.

Utvärdering av RUN:s verksamhet ska ske i december varje år och lämnas till den årliga RUN- riksdagen.

RUN verksamhetsrapport 2017Lyssna

Regionalt utvecklingsnätverks organisation

Avtal om regionalt utvecklingsnätverk

Mellan följande kommuner har avtal upprättats om Regionalt utvecklingsnätverk, RUN: Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Härjedalen, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Östersund, Ragunda, Bräcke, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Lärarutbildningen

Avtal för perioden 2017-2019Lyssna

Verksamhetsplanen för avtalsperioden 2017-2019Lyssna

Handlingsplan 2018Lyssna

Ledningsgruppen för RUN

Mötestider för ledningsgruppen 2018:

26/1 09:00-12:00 (Bildkonferens)
14/2 17:00-19:00 (Södra Berget)
27/3 09:00-12:00 (Bildkonferens) 
3/5 10:00-16:00 (campus Östersund)
20/9 10:00-16:00 (campus Sundsvall)
22/11 09:00-12:00 (Bildkonferens)

Ordförande
Lena Boström

lena.bostrom@miun.se

Vice ordförande
Kristina Rastbäck
Västernorrland

Ledamöter
Eva Fors
Hälsingland

Carina Nilsson
Jämtland

Magdalena Risselborn
Region Jämtland Härjedalen

Stefan Paulsson
Kommunförbundet Västernorrland

Maria Grundel
Specialpedagogiska myndigheten

Lena Ivarsson
Representant för avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet

Magnus Oskarsson
Representant för avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Mittuniversitetet

Helena S Andersson
Representant för avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet

Adjungerande
Gunnar Berg
Seniorprofessor vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet