Om RUN

Spara favorit 10 sep september 2018
Loggor RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

En gång per år kallas alla berörda kommuners skolchefer och ordföranden till en RUN-riksdag, där verksamhetens uppläggning diskuteras och fastläggs. Till dessa RUN-riksdagar kan varje kommun representeras av två personer, en politikerrepresentant och en tjänstemannarepresentant. Mellan RUN-riksdagarna leds verksamheten av en ledningsgrupp.

Ledningsgruppen består av en skolchefsrepresentant för varje län/landskap, en representant vardera för kommunförbunden i Västernorrlands och Regionförbundet Jämtland, tre representanter för Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet, en representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten, samt en representant från studentkåren. Ordförande i Lärarutbildningens råd är tillika ordförande i RUN:s ledningsgrupp och vice ordförande utses bland kommunrepresentanterna i ledningsgruppen. Ledningsgruppen utses för avtalsperioden.

Utvärdering av RUN:s verksamhet ska ske i december varje år och lämnas till den årliga RUN- riksdagen.

RUN verksamhetsrapport 2017Lyssna

Regionalt utvecklingsnätverks organisation

Avtal om regionalt utvecklingsnätverk

Mellan följande kommuner har avtal upprättats om Regionalt utvecklingsnätverk, RUN: Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Härjedalen, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Östersund, Ragunda, Bräcke, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Lärarutbildningen

Avtal för perioden 2017-2019Lyssna

Verksamhetsplanen för avtalsperioden 2017-2019Lyssna

Handlingsplan 2018Lyssna

Ny ordförande

Sedan 1 september har RUN en ny ordförande. Det är Peter Degerman som är vice dekan vid lärarutbildningen och universitetslektor vid avdelningen för Humaniora på Mittuniversitetet. 

Ledningsgruppen för RUN

Mötestider för ledningsgruppen 2019:

4/2 13:00-16:00 (Bildkonferens)
27/2 17:00-19:00 (Södra Berget)
23/5 09:00-12:00 (Bildkonferens)
11/9 10:00-16:00 (campus Östersund)
20/11 09:00-12:00 (Bildkonferens)

Ordförande
Peter Degerman

peter.degerman@miun.se

Vice ordförande
Kristina Rastbäck
Representant för kommunerna i Västernorrlands län

Ledamöter
Eva Fors
Representant för Hälsingekommunerna

Maria Renvall
Representant för kommunerna i Jämtlands län

Magdalena Risselborn
Region Jämtland Härjedalen

Stefan Paulsson
Kommunförbundet Västernorrland

Maria Grundel
Specialpedagogiska myndigheten

Lena Ivarsson
Representant för avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet

Magnus Oskarsson
Representant för avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Mittuniversitetet

Helena S Andersson
Representant för avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet

Adjungerande
Gunnar Berg
Seniorprofessor vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet