I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar 19 kommuner och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

Hand.jpg

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, har i uppdrag att vara samordnande och samverkande mellan Mittuniversitetets lärarutbildning och kommuner samt fristående förskolor, skolor och gymnasieskolor i Jämtlands län, Västernorrlands län och delar av Hälsingland.

RUN är ett aktivt forum där beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap. Syftet med detta är att bidra till skoltveckling som kan leda till att höja skolhuvudmännens måluppfyllelse, elevernas kunskapsresultat och lärarutbildningens kvalitet.

Genom RUN har Mittuniversitetets lärarutbildning och kommunerna en regional möjlighet att gemensamt:

  • stimulera och bedriva skolforskning
  • initiera och stödja erfarenhetsutbyte
  • bedriva förbättrings- och kvalitetsarbete
  • verka för en ömsesidig kompetensutvecling för parternas personal
  • arbeta för att nationella insatser inom skolan kommer vår region till nytta
  • upprätthålla och vid behov stärka och fördjupa samverkan mellan Mittuniversitetet och skolformerna för barn, ungdomar och vuxna.

Läs mer om RUNs organisation och aktiviteteter i verksamhetsplanen 2020-2022, se nedan.

Avtal om regionalt utvecklingsnätverk

Mellan följande kommuner har avtal upprättats om Regionalt utvecklingsnätverk, RUN: Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Härjedalen, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Östersund, Ragunda, Bräcke, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig.

Verksamhetsplan 2020-2022 med handlingsplan 2020

Verksamhetsrapport 2019

Ledningsgruppen för RUN

Ordförande
Peter Degerman

peter.degerman@miun.se

Verksamhetsledare
Ulrika Auno
ulrika.auno@miun.se

Ledamöter
Örjan Abrahamsson
Representant för kommunerna i Västernorrlands län

Maria Renvall
Representant för kommunerna i Jämtlands län

Eva Fors
Representant för Hälsingekommunerna

Helena Danielsson
Region Jämtland Härjedalen

Stefan Paulsson
Kommunförbundet Västernorrland

Maria Grundel
Specialpedagogiska myndigheten

Lena Ivarsson
Representant för avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet

Magnus Oskarsson
Representant för avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Mittuniversitetet

Helena S Andersson
Representant för avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet

Nicklas Stenlund
Representant för studentkåren, Mittuniversitetet

Adjungerande
Gunnar Berg
Seniorprofessor vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet