Kontakt gymnasiesamverkan

Kontakta någon av koordinatorerna eller samordnarna för frågor, funderingar eller samverkansidéer.

Koordinatorer

Gertrud Alirani
Catarina Karlsson

Ämnesvisa samordnare

Humaniora (svenska, engelska, historia, religion)

Fredrik Andersson 

Naturvetenskap, teknik och medier i Sundsvall

Jennie Sandström
Magnus Engholm

Naturvetenskap, teknik och medier i Östersund

Jon Kjellsson

Omvårdnad och Hälsovetenskap i Sundsvall och Östersund

Yvonne Wengler

Ekonomi, turism och kulturgeografi i Östersund/Sundsvall 

Vakant

Psykologi och socialt arbete i Östersund 

Ummis Jonsson 

Utbildningsvetenskap

Charlotta Collén