Cirklarnas olika teman har tagits fram i dialog med representanter från skolhuvudmännen och medarbetare knutna till Mittuniversitetets lärarutbildning. 

Sidan uppdaterades 2022-03-18