Avklarade forskningscirklar

Cirklarnas olika teman har tagits fram i dialog med representanter från skolhuvudmännen och medarbetare knutna till Mittuniversitetets lärarutbildning. 

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

+46 (0)10-1428195