Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet

Rektorsprogrammet är en akademisk professionsutbildning på avancerad nivå där deltagarna under tre år rustas för en ledande roll i skolans värld. Deltagarna får under dessa år utveckla kompetenser i rollen som chef och ledare för att kunna bedriva ett kontinuerligt skolutvecklingsarbete.

Mitt drömyrke Rektor

Birgitta Lundgren, skolhuvudman

Birgitta Lundgren, rektorsprorgammet

Roger Jagebo, rektor

Roger Jagebo, rektorsprogrammet

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

+46 (0)10-1428076

Susanne Sahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428252