Fem personer står vid ett ståbord och diskuterar något

Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå där deltagarna under tre år rustas för en ledande roll i skolans värld. Deltagarna får under dessa år utveckla kompetenser i rollen som chef och ledare för att kunna bedriva ett kontinuerligt skolutvecklingsarbete.

Film om rektorsprogrammet, kort version

Filmen berättar om Rektorsprogrammet, med inriktning förskolerektor

Förskolerektor

En film om rektorsutbildningen, grundskolerektor

Grundskolerektor

En film om Rektorsutbildningen, gymnasierektor

Gymnasierektor

Det här är en film som berättar om rektorsprogrammet

Om utbildningen

Kontakta oss vid frågor!

Sidan uppdaterades 2023-09-20