Sundsvall_X2L3237_TS.jpg

Vi finns i Sundsvall och Östersund. Vi har ett brett utbud av utbildningar och är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning. Nära relationer med arbetslivet och en aktiv samverkan med omvärlden i övrigt bidrar till att hålla vår verksamhet engagerad och innovativ. Det ger både vår forskning och vår utbildning en god förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakta om oss

 • Två campusorter
 • 345 kurser
 • 47 utbildningsprogram
 • 37 magister-/masterprogram
 • Cirka 13 000 studenter (varav i Sundsvall: cirka 4 200, i Östersund: cirka 2 800, resten läser nätburna kurser utan träffar på campus)
 • Cirka 200 forskarstuderande
 • 85 professorer
 • Drygt 1 000 anställda
 • 966 mnkr i omsättning

Vår utbildning

Våra utbildningar spänner över en rad olika områden – samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, design, teknik samt språk och andra humanioraämnen. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom utbildningsprogrammen och ger studenterna arbetslivskontakter och möjlighet till poänggivande praktik. Mittuniversitetet är också ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning.

Vår forskning

Mittuniversitetets forskare vill göra nytta. Därför sker det mesta av vår forskning i samverkan med det omgivande samhället, oavsett vilket av alla forskarämnen som får tillskott av ny kunskap.

Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och forskning

Det är inte bara bra för studenterna på lärosätet, det utvecklar också verksamheten och regionen vi verkar i.

Samverkan och ömsesidigt samarbete

Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, föreningar, skolor, privatpersoner med flera. Samverkan innebär samarbete för en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning.

Två campus

Mittuniversitetet har två campus. De finns i Sundsvall och Östersund. De har olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. I Sundsvall finns en stor andel tekniska och naturvetenskapliga utbildningar liksom journalistutbildning, lärarutbildning och vårdutbildning. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot psykologutbildning, vårdutbildning och socionomutbildningar. På båda campusorter finns bostadsgaranti för studenterna.

Regionala effekter

 • Mittuniversitetet står för hälften av tillskottet av nyutbildade akademiker i Jämtlands och Västernorrlands län
 • Av dem som har studerat vid universitetet bor 49 procent kvar i länen två år efter examen
 • Ett befolkningstillskott på cirka 39 000 personer de senaste 30 åren
 • Studenter och anställda startar cirka 1,5 företag per månad med hjälp av universitetets innovationsstöd