Akademiska högtider

Spara favorit 16 apr april 2019
Akademisk högtid 2015

Mittuniversitetets akademiska högtid infaller andra helgen i oktober och alternerar mellan universitetets campusorter. Då installerar universitetet professorer och promoverar hedersdoktorer och doktorer.

Högtiden inleds med installationsföreläsningar, där nya hedersdoktorer och professorer  delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Föreläsningarna är öppna för alla och sänds också live via webben.

Som avslutning av den akademiska högtiden hålls en promotions- och installationsceremoni med efterföljande bankett. Ceremonin har tre delar: promotion av hedersdoktorer och doktorer, installation av professorer och utdelning av vetenskapliga och pedagogiska priser. Till ceremonin är alla välkomna. Läs mer om akademiska högtider

Högtidsdatum

2019
Fredag 11 oktober 2019
2020
Fredag 9 oktober 2020

Kontakt

Ceremonimästare: Elin Rodin
akademiskhogtid@miun.se

Mer om akademiska högtider

Ceremoni, akademisk högtid

Akademisk högtid 2018

Den 11 oktober hålls installationsföreläsningar på campus Östersund där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade. Den akademiska högtiden den 12 oktober sker i PB-hallen OSD, Östersund kl. 16.00. Platserna ska vara intagna senast kl. 15.45

Akademisk högtid 2015

Tidigare högtider

Bilder och info från tidigare årshögtider.

Hedersdoktorer 2015

Mittuniversitetets hedersdoktorer

Fakulteterna utser hedersdoktorer och dessa promoveras vid universitetets akademiska högtid.

Ring

Om akademiska högtider

Historik kring akademiska högtider

Akademisk högtid 2016

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om den akademiska högtiden på Mittuniversitetet.