Mittuniversitetets nästa akademiska högtid infaller den 10 juni, 2022 i Östersund. På den akademiska högtiden installerar universitetet professorer och promoverar hedersdoktorer och doktorer.

Akademisk högtid 2015

Mer om Mittuniversitetets akademiska högtid

Om akademiska högtider

Från det första universitetet i Bologna till dagens universitet i Sverige har man genomfört promotions-och installationshögtider. Mittuniversitetets akademiska högtid är ett samlingsnamn för en såd...

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om den akademiska högtiden på Mittuniversitetet.

Läs mer