Akademiska högtider

Spara favorit 9 mar mars 2018
Akademisk högtid 2015

Mittuniversitetets akademiska högtid infaller andra helgen i oktober och alternerar mellan universitetets campusorter. Då installerar universitetet professorer och promoverar hedersdoktorer och doktorer.

Högtiden inleds med installationsföreläsningar, där nya hedersdoktorer och professorer  delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Föreläsningarna är öppna för alla och sänds också live via webben.

Som avslutning av den akademiska högtiden hålls en promotions- och installationsceremoni med efterföljande bankett. Ceremonin har tre delar: promotion av hedersdoktorer och doktorer, installation av professorer och utdelning av vetenskapliga och pedagogiska priser. Till ceremonin är alla välkomna.

Läs mer om akademiska högtider

Ceremoni, akademisk högtid

Akademisk högtid 2018

Den 11 oktober hålls installationsföreläsningar på campus Östersund där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade. Den akademiska högtiden den 12 oktober sker i PB-hallen OSD, Östersund kl. 16.00. Platserna ska vara intagna senast kl. 15.45

Akademisk högtid 2015

Tidigare högtider

Bilder och info från tidigare årshögtider.

Hedersdoktorer 2015

Mittuniversitetets hedersdoktorer

Fakulteterna utser hedersdoktorer och dessa promoveras vid universitetets akademiska högtid.

Ring

Om akademiska högtider

Historik kring akademiska högtider

Akademisk högtid 2016

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om den akademiska högtiden på Mittuniversitetet.

Kontakt:

Högtidsdatum

2018
Fredag 12 oktober 2018
2019
Fredag 11 oktober 2019
2020
Fredag 9 oktober 2020

Fakultetsmarskalkar

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Lena Ivarsson
Pär Olausson


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Lotta Flodén
Andreas Lind

Våra symboler

Hatt, akademisk högtid

Doktorshatten
symboliserar frihet, men också makt. Doktorshatten är hög, svart och veckad. I Sverige markeras de olika fakulteternas hattar genom spännenas/ märkenas utformning.

Doktorsringen
symboliserar äktenskapet med vetenskapen. Mittuniversitetets doktorsring är prydd med lagerblad.

Lagerkransen
är en promotionssymbol främst i Sverige och Finland. Den har sitt ursprung i antik mytologi och var det enda pris som segrarna i de olympiska spelen belönades med. Den som promoveras vid de filosofiska fakulteterna erhåller lagerkrans och inte hatt.

Ceremonistaven
Mittuniversitetets ceremonistav är tillverkad av svensk furu, med inslag och sammanfogningar av olika träslag, bland annat gran och sälgrot. Utsmyckningen på toppen av staven symbolierar att Mittuniversitetet verkar inom Sveriges skogstätaste område. Universitet och högskolor framför i processioner stavar eller spiror som symboliserar den akademiska självständigheten.