Akademiska högtider

Spara favorit 10 jan januari 2018
Akademisk högtid 2015

Mittuniversitetets akademiska högtid hålls i början av oktober och alternerar mellan Mittuniversitetets campusorter. 

Akademisk högtid är det tillfälle när nya professorer, hedersdoktorer och doktorer installeras och promoveras.

Högtiden inleds med installationsföreläsningar, där nya hedersdoktorer och professorer  delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Föreläsningarna är öppna för alla och sänds också live via webben.

Som avslutning av den akademiska högtiden hålls en promotions- och installationsceremoni med efterföljande bankett. Ceremonin har tre delar: promotion av hedersdoktorer och doktorer, installation av professorer och utdelning av vetenskapliga priser. Vid ceremonin delas också Mittuniversitetets Förenande Studentkårers pris ut till lärare för framstående pedagogiska insatser inom Mittuniversitetet. Till ceremonin är alla välkomna.

Ceremoni, akademisk högtid

Akademisk högtid 2018

Den 11 oktober hålls installationsföreläsningar på campus Östersund där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade. Den akademiska högtiden den 12 oktober sker i PB-hallen OSD, Östersund kl. 16.00. Platserna ska vara intagna senast kl. 15.45

Ring

Om akademiska högtider

Historik kring akademiska högtider

Akademisk högtid 2015

Tidigare högtider

Bilder och info från tidigare årshögtider.

Hedersdoktorer 2015

Mittuniversitetets hedersdoktorer

Fakulteterna utser hedersdoktorer och dessa promoveras vid universitetets akademiska högtid.

Akademisk högtid 2016

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om den akademiska högtiden på Mittuniversitetet.

Kontakt:

Fakultetsmarskalkar

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Lena Ivarsson
Pär Olausson


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Lotta Flodén
Andreas Lind