Mittuniversitetets nästa akademiska högtid infaller den 25 mars 2022 i Östersund. På den akademiska högtiden installerar universitetet professorer och promoverar hedersdoktorer och doktorer.

Akademisk högtid 2015

Installationsföreläsningar med nya hedersdoktorer och professorer

Akademisk högtid inleds med installationsföreläsningar torsdag den 24 mars på campus Östersund, där nya hedersdoktorer och professorer delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Föreläsningarna är öppna för alla och sänds också live via webben.

Promotions- och installationsceremoni med avslutande bankett

Som avslutning av den akademiska högtiden hålls en promotions- och installationsceremoni med efterföljande bankett på fredag den 25 mars. Ceremonin har tre delar: promotion av hedersdoktorer och doktorer, installation av professorer och utdelning av vetenskapliga och pedagogiska priser. Till promotions- och installationsceremonin är alla välkomna.
Läs mer om akademiska högtider.

Högtidsdatum

2022

  • 25 mars, Östersund

Mer om Mittuniversitetets akademiska högtid

Om akademiska högtider

Från det första universitetet i Bologna till dagens universitet i Sverige har man genomfört promotions-och installationshögtider. Mittuniversitetets akademiska högtid är ett samlingsnamn för en såd...

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om den akademiska högtiden på Mittuniversitetet.

Läs mer