Mittuniversitetets hållbarhetsarbete

Mittuniversitetets hållbarhetsarbete

I Mittuniversitetets strategi är hållbar utveckling ett centralt område att arbeta med.

Växt i provglas