Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Spara favorit 11 jan januari 2019
Kemisk modell

Fakulteten omfattar institutioner inom naturvetenskap, teknik och medier på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i tio institutioner för utbildning och forskning.