Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Spara favorit 9 jan januari 2017
Kemisk modell

Fakulteten omfattar avdelningar inom naturvetenskap, teknik och medier på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i tio avdelningar för utbildning och forskning.