Resande

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen RESANDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 7 svenska sidor som är taggade med RESANDE. Innehållet kan variera beroende på språk.

Airbnb väcker många frågor hos turismforskarna

Många städer i världen ser en enorm tillväxt av korttidsuthyrning på grund av Airbnb:s växande popularitet. Uthyrningstrenden lockar också forskarna...

ETOUR har kartlagt Halland-turisternas digitala fotspår

Forskare vid turismforskningscentret ETOUR har tagit fram ett nytt verktyg som bidrar till att utveckla den halländska besöksnäringen. I det nya...

ETOUR kan stärkas genom nya nationella satsningar

Regeringens särskilda utredare Britt Bohlin har presenterat utredningen kring Sveriges besöksnäring. För ETOUR ger förslagen nya möjligheter att arbeta...

”En oerhörd betydelse för en starkt växande bransch”

Turismforskningsinstitutet ETOUR firade på torsdagen sina första 20 år. Sedan starten 1997 har ETOUR etablerat sig som en av Nordens främsta...

 • Turismutredning om Hornborgasjön

  10 november - 2017

  När tranorna anländer på våren lockas hundratusentals turister till Hornborgasjön. Men hur är det för besöksnäringen resten av året? Mittuniversitetet har...

 • ENTER2018 Jönköping

  09 maj - 2017

  Kom till den årliga konferensen om e-turism! Digital tourism: engagement, content and networks Call for speakers har skickats ut för den årliga internatione...

 • Forskningsbaserad tjänst för turismnäringen vidareutvecklas i Silicon Valley

  23 januari - 2017

  Världsledande turismforskning vid Mittuniversitetets forskningscentrum Etour ligger bakom den nya tjänsten Geztio som skapar stort värde för turismnäring...