civilingenjör i teknisk kemi

Civilingenjör i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH

Välkommen till programsidan för dig som är student på civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi Mittuniversitetet- KTH. Här hittar du information som kan vara till hjälp under utbildningen.

Som student på programmet kan du få mer information som rör dina studier genom att logga in. Generell information och andra verktyg som kan vara bra under studietiden hittar du under sidan "Mina studier".

Till sidan "Mina studier" 

 

Mina programstudier

Programmets upplägg

Ett läsår på programmet är indelat i olika läsperioder, veckor då du läser olika kurser, en eller flera parallellt. För att ge dig som student en bra överblick över dina programstudier hittar du...

Om utbildningen

Schema

När går respektive kurs, vilken litteratur ska jag köpa och vilka förkunskapskrav har kurserna?

 • Schemasystemet TimeEdit 
  programschemat för TTKKA för din kull ser du även kurser som du ännu inte registrerat dig på. Du kan exportera till mobilen, men notera exportens tidsbegränsning - därefter behöver den uppdateras. Notera att om du omregistrerar dig eller läser enligt individuellt schema stämmer inte programschemat. Du kan då istället kombinera flera kurser till ett schema. 
 • Mitt schema 
  Mitt schema är Mittuniversitetets eget schemagränssnitt på studentportalen. Här visas bara kurser du är registrerad och omregistrerad på, och även detta kan exporteras till mobilen, men då syns inte vilken labbgrupp som labbar när och detaljerad info om schemahändelsen. Här kan du även boka grupprum.

 

Senare i utbildningen

 • Två kurser under utbildningen ges via andra universitet:

  • Kursen Värme och strömningslära, CKGB42, går under LP4 i åk 2 och ges på distans via Karlstad Universitet. Ni söker kursen själva via antagning.se, sista ansökningsdag är 15 oktober. Kursen är på 6 hp. Behörighetskrav kontrolleras av programansvarig på Mittuniversitetet.

  • Kursen Kemisk processteknik, KE1175, 6 hp, går under LP1 i åk 3 och ges på distans via KTH. Antagning sköts av programansvarig på MIUN via avtal med KTH, så ni behöver inte söka kursen själva. Observera att datum för terminsstart på KTH kan skilja från Mittuniversitetet. Behörighetskrav kontrolleras av programansvarig på Mittuniversitetet.

 • Som student på programmet läser du dina tre första år vid Mittuniversitetet. De två sista åren läser du vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), där du väljer bland tre olika masterinriktningar. Läs mer om de valbara masterprogrammen vid KTH år 4-5.

 • Mastermässa vid KTH- för dig som ska välja ett masterprogram vid KTH
 • Ansökningsblankett självständigt arbete (kandidat och master) Lämnas till kursens examinator (Magnus Norgren).

 • Installera programvaror på din dator –via MIUN:s Microsoft Imagine-licens, Matlab-licens, mm

 • Ansök om examensbevis

 

Individuell studieplan

Om du inte uppfyller tröskelprövningen inför år 2, dvs inte nått upp till sammanlagt 45 hp efter åk 1 skall kontakta programansvarig för att upprätta en individuell studieplan.

 

Näringslivsanknytning

Utöver de akademiska meriter som vi kan förmedla behöver du egna praktiska erfarenhet och ett kontaktnät. Vi rekommenderar därför att du söker sommarjobb inom branchen efter årskurs 2, att du börjar bygga ditt kontaktnät redan under utbildningen genom att hälsa på företag på mässor, delta i mentorskapsprogram, branchkvällar, gästföreläsningar, studiebesök, och många andra aktiviteter. 

 • Karriärsök – Aktuella examensarbeten, feriejobb, traineeplatser och jobb inom IT-området
 • Kompetenskontraktet: Företag som lovar ge exjobb, sommarjobb, mm årligen
 • Internship - sommarpraktik i näringslivet i kursform, lämplig efter årskurs 3 eller 4.
 • Mentorprogrammet är lämpligt under årskurs 3 eller 4.
 • Mötesplats campus är en rekryterings- och exjobbsmässa som genomförs en gång per termin - för att hitta exjobb och feriejobb

 

Programansvariga, kontakt

Ida Svanedahl, Mittuniversitetet

Magnus Johnson, KTH

Aktuellt från Studentkåren i Sundsvall och studentföreningen Mytec

Kontakt

Ida Svanedal

Forskare|Researcher

010-1428559