Vi är alla varandras arbets- och studiemiljö, och påverkas av dem vi har runt oss, så väl studiekamrater som lärare. Som student inkluderas du också under arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöförordningen, precis som anställda gör.

Studieverkstan 2

Sidan uppdaterades 2023-08-29