Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor angående utlandsstudier. Vid varje institution finns en akademisk kontaktperson som kan berätta vad som passar just din utbildning. Du kan också kontakta International Relations Office för allmän information.

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Institutioner och kontaktpersoner


Ekonomi, Geografi, Juridik och Turism (EJT) - Hélene Lundberg (Ösd/Svl)
Hälsovetenskap (HLV) - Heidi Carlerby (Svl) och Kyle Lee (Ösd)
Institutionen för Samhällsvetenskap och Humaniora: (SHV)

Samhällsvetenskap - Evangelia Petridou (Ösd/Svl)
Humaniora - Magnus Perlestam (Svl)
Omvårdnad (OMV) - Annika Kjällman (Svl) och Charlotta Larsson (Ösd)
Psykologi och Socialt arbete: (PSO)
Psykologi - Helena Örnkloo (Ösd) 
Socialt arbete - Angelika Kaffrell-Lindahl (Ösd) 
Utbildningsvetenskap (UTV) -  Ulrika Gidlund (Svl)

Fakulteten för naturvetenskap, medier och teknik, NMT

Institutioner och kontaktpersoner


Ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
- Nils Nilsson (Ösd)
Data- och systemvetenskap (DSV) - Awais Ahmad (Ösd)
Elektronikkonstruktion (EKS) -  Claes Mattson (Svl)
Design (DES) - Kevin Gater (Svl)
Informationssystem och Teknologi (IST) -  Sarder Fakhrul Abedin (Svl)
Kemiteknik (CHE) -  Birgitta Engberg (Svl)
Kvalitets- och maskinteknik (KMT) -  Åsa Danvind (Ösd)
Media och kommunikationsvetenskap (MKV) - Solange Hamrin (Svl)
Avdelningen för Naturvetenskap (NAT) - Bengt-Gunnar Jonsson och Lukas Lundman (Teknisk Design), (Svl)
Matematik och ämnesdidaktik (MOD) -  Cornelia Schiebold (Svl)

För frågor om ansökan och allmän information
internationaloffice@miun.se

Campus Östersund
Ellen Horbach, Maria Fredlund och Lilja Persson

Campus Sundsvall

Cathrine Gladh, Emma McKeogh och Maria Runering