Kursval

Spara favorit

Kursval görs i samråd med den avdelning där du studerar. Beroende på ditt val av värduniversitet kan du själv behöva leta lämpliga kurser och kursbeskrivningar. Stäm av kurserna med din avdelning genom att tillhandahålla kursbeskrivningarna och fyll i Learning Agreement som är ditt förhandsbesked på att kurserna kan tillgodoräknas i din examen.