Learning agreement

Spara favorit

I denna sektion är det viktigt att du uppmärksammar de olika versionerna av Learning Agreement (LA). Learning Agreement för studier inom Europa/Erasmus+ kan skrivas online (webb eller app) eller i ett word dokument. Learning Agreement för studier utanför Europa är en pappersblankett. Kontrollera att du har rätt version.

Learning Agreement innehåller kontaktinformation till student, hemlärosäte, och värdlärosäte, namn på alla kurser som planeras läsa utomlands, och hur de kommer att tillgodoräknas på hemlärosätet. Dokumentet signeras av studenten och kontaktpersoner på båda lärosäten. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Färdigställt Learning Agreement med alla signaturer är ett krav för att kunna beviljas Erasmus+ stipendium.

Studier inom Europa

För studier inom Erasmus+ fylls Learning Agreement i antingen online (OLA), eller i ett word dokument. För online versionen loggar man in och fyller i dokumentet online, eller via Erasmus+ appen. Learning Agreement kan då signeras elektroniskt av alla parter, sparas i en portal, och behöver därför inte skrivas ut eller skannas. Du behöver ha färdigställt dina kursval, ha informationen om värduniversitetet tillhanda, och ha gjort Erasmus+ OLS språkbedömning för att kunna fylla i den information som krävs i LA. 

Webbsida för inlogg och ifyllnad av Online Learning Agreement (OLA)

Learning Agreement via app: Appen Erasmus+ laddas ner kostnadsfritt till mobilen och fylls i på samma sätt som online versionen.

Worddokument: Om du väljer att fylla i ditt Learning Agreement i ett worddokument, så fyller du i "Before the Mobility" sektionen av word dokumentet Erasmus+, Learning Agreement for StudiesLyssna. Fyll i blanketten på din dator och skriv ut. Dokumentet signeras av studenten och kontaktpersoner på båda lärosätena. Skannade underskrifter godkänns. Skicka/skanna en kopia av dokumentet till International Relations Office.

Studier utanför Europa

När du gjort dina kursval för heltidsstudier fyller du i blanketten Learning AgreementLyssna (PDF). Denna blankett ska vara ifylld och undertecknad av Mittuniversitetet innan avresa. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Dokumentet ska vara helt färdigställt, med alla signaturer, innan du reser. 

Kopia av dokumentet skickas till International Relations Office.