Registrering av utlandsstudier

Spara favorit

Du behöver vara registrerad på Mittuniversitetet under din utlandsperiod. Bland annat av försäkringsskäl och för att kunna få studiemedel. Skicka ditt antagningsbesked från värduniversitetet till International Relations Office så registreras du 2-3 dagar innan terminsstart. Du kan söka studiemedel trots att du ännu inte är registrerad. Blanketten Intyg om deltagande i utlandsstudier kan skickas till CSN så snart du har fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet.