Tillgodoräknande

Spara favorit

Ansökan om tillgodoräknande sker efter att du fått dina betyg från värduniversitetet. Beställ ett officiellt betygsutdrag från värduniversitetet innan hemresa och ta med kursplanerna hem.

Du ansöker till Examensenheten genom att fylla i Ansökan om Tillgodoräknande online. Learning agreement, kursplaner, och betygsutdraget behöver bifogas. Informationen finner du på sidan om tillgodoräknande