Den ökande digitaliseringen i samhället ställer ökade krav på att datorer och system är anpassade till de särskilda behov som finns i verksamheterna. Vi lever i ett konkurrenskraftigt samhälle i ständig förändring där den tekniska utvecklingen bör underlätta våra jobb och effektivisera våra verksamheter. Genom datavetenskapen får du både teknisk och verksamhetsorienterad grund för att förstå samspelet mellan informationssystem och verksamhet.

Digitaliseringsprojekt medför ofta stora förändringar där både organisationernas interna processer och externa relationer med kunder, medborgare, leverantörer och andra aktörer påverkas. Gemensamt är att det finns system och applikationer som möjliggör dessa förändringar och ska åstadkomma en utveckling i verksamheterna.

Den övergripande inriktningen på datavetenskap vid Mittuniversitetet är verksamhetsutveckling. Vi närmar oss verksamhetsutveckling från två perspektiv. Teknikorienterat genom att vi har kurser som ger en grundläggande kunskap och metodik för utveckling av system och databaser. Verksamhetsorienterat genom att vi har ett processorienterat modell- och utvecklingsperspektiv för analys och utveckling av verksamheten. Våra studenter får därmed förmågan att fungera som en brygga mellan teknik och verksamhetens aktörer.

När du studerar datavetenskap vid Mittuniversitetet får du grundläggande kurser i programspråk och metoder och hjälpmedel för program- och databaskonstruktion. Detta kombineras med en inriktning mot verksamhetsinriktade kurser med modeller och metoder för analys och utveckling av processer och arkitektur i verksamheten.

Mittuniversitetets forskning i datavetenskap fördjupar sig inom verksamhetsarkitektur, där olika organisationer använder modeller och verktyg för att beskriva sina processer, information och system och har arkitekter för att arbeta med att förvalta och integrera dessa modeller i verksamheten.

Våra kurser i datavetenskap ges i huvudsak på distans. Du kan läsa kurser fristående eller uppdelade i tre kursblock, A, B och C.

Sidan uppdaterades 2020-03-12