Idrottsvetenskap som ämne spänner över ett brett kunskapsfält som bland annat inrymmer människans fysiologiska och psykologiska funktioner och hur dessa funktioner påverkar idrottsprestation, hälsa och välbefinnande.

Utbildning inom anatomi och fysiologi syftar till att ge ökad förståelse för hur man kan träna sig till bättre hälsa och/eller förbättrad prestation. Det är även av stor betydelse att ha kunskap om pålitliga mätmetoder och hur de ska tolkas för att hjälpa idrottaren eller motionären vidare i sin träning.
Träning, oavsett nivå, kräver en väl sammansatt kost för fortsatt god hälsa och framgångsrik idrottsprestation. Kunskap om detta fås genom fördjupade kunskaper inom nutrition.

Rörelselära (kinesiologi ) gör att det går att beräkna det mest effektiva och det minst skadeverkande rörelsemönstret i en given situation, vilket är en viktig komponent för att kunna designa ett träningsprogram oavsett individ. I detta hänseende behövs även kunskap om träningslära, det vill säga läran om hur vi tränar mest effektivt genom en bra balans mellan träning, vila och kost.

Samtliga nämnda områden spelar stor roll vid träning och coachning av individer till ökad hälsa och ökad prestation. För att människor kontinuerligt ska bedriva motion och träning krävs även idrottspsykologiska förutsättningar. Idrottsvetenskap som ämne är sammansatt av alla dessa delar med fokus på fysisk aktivitet och hälsa samt prestationsidrott. Detta för att kunna ge en helhetsbild av de villkor som sätter ramarna för människans motion och idrottande i alla former.

Vid Mittuniversitetet är kurser inom idrottsvetenskap knutna till den forskning som bedrivs inom hälsovetenskap samt vid Nationellt Vintersportcentrum, där forskarna samarbetar kring förbättrad träning och prestation inom prestationsidrott samt fysisk aktivitet och hälsa. Avancerad grundforskning kombineras med tillämpad forskning med starka band till regionens förutsättningar, till exempel inom vinteridrotter och friluftsliv. Utbildning inom idrottsvetenskap ger en bred grund för kvalificerad yrkesverksamhet inom idrottsverksamhet samt inom hälso- och sjukvård.

Sidan uppdaterades 2014-08-22