Kvinna dansar i naturen omgiven av rök

Kulturgeografi AV, PlatsKonstKultur – upplevelse och konstnärlig gestaltning, 15 hp

Hur kan vi skapa konstnärliga uttryck och upplevelser med utgångspunkt i platsen, landskapet och människorna? Genom konstnärlig gestaltning, konstnärliga praktiker och teoretiska begrepp om plats, rum, landskap, kultur och natur, utforskar vi olika perspektiv på och upplevelser av plats. I kursen undersöker vi människans samspel med platser i Jämtland-Härjedalen med betoning på respekt och helhetsperspektiv på natur och lokalsamhälle och med inspiration från samiska platsperspektiv. Kursen är tvärvetenskaplig och utvecklar metoder för att skapa konstnärliga projekt i interaktion med plats.


Hösttermin 2024

Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 23
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 3
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4783
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

PlatsKonstKultur - upplevelse och konstnärlig gestaltning är en ny, spännande kurs vid Mittuniversitetet som bygger på samarbete mellan studenter, konstnärer, akademiker, den offentliga och privata sektorn, och viktigast av allt, lokala samhällen i Jämtland-Härjedalen. Kursen vänder sig till dig som är verksam inom olika konstnärliga gestaltningar och/eller har utbildning inom samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen.

I kursen utforskas människans relation till och interaktion med platsen, med fokus på kulturgeografiska och konstnärliga perspektiv, metoder och arbetssätt. En röd tråd genom hela kursen är att undersöka och förstå hur platsen och landskapet kan vara utgångspunkt i konstnärligt skapande och upplevelser. Kursen undersöker också människans samspel med platser i Jämtland-Härjedalen, med betoning på respekt och helhetsperspektiv på natur och lokalsamhälle och med inspiration från samiska platsperspektiv. Genom att kursen är tvärdiciplinär och samlar studenter med olika bakgrund, integreras synsätt och perspektiv från flera olika kunskapsområden och praktiker. Kursens tvärvetenskapliga karaktär är en av dess unika egenskaper, och processen att skapa ett konstnärligt projekt tillsammans ger färdigheter i att arbeta som ett team. Här hämtar kursen inspiration och kunskap från metoden “Eksperter i team” NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Undervisningens upplägg

Kursen består av workshops, fältstudier, föreläsningar, reflekterande seminarier och inlämningsuppgifter. Under kursens gång får studenterna möta föreläsare inom konstnärliga praktiker och kulturgeografi. Undervisningen sker på distans och på plats med sammankomster i form av fältstudieresor vid tre tillfällen om totalt tre veckor i Jämtland-Härjedalen.Kursen inleds med en introduktion till begreppen plats och landskap och människans samspel med platser ur både ett kulturgeografiskt och konstnärligt perspektiv. Den första fältstudieresan introducerar och fördjupar förståelsen för platserna i Jämtland Härjedalen och sättet att arbeta som ett tvärdisciplinärt team. Här introduceras studenterna också till den plats som ligger till grund för kursens konstnärliga projekt.Under den andra fältstudieresan, som sker under vårterminen, får studenterna återigen besöka den aktuella platsen. Här utvecklas samarbetet med lokala aktörer och studenterna får möjlighet att fördjupa förståelsen för platsen. Den tredje fältstudieresan genomförs i slutet av kursen då studenterna presenterar sitt konstnärliga projekt med utgångspunkt i platsen. Det konstnärliga projektet pågår under hela kursens gång och förutom det arbetar studenten också med individuella uppgifter.FältstudieresorDe tre fältstudieresorna är examinerande och obligatoriska att närvara vid. Resorna äger rum i Jämtland-Härjedalen under vecka 37 (HT24), vecka 8 (VT25) och vecka 21 (VT25).

Studenterna förutsätts själva att stå för rese- och boendekostnader, inklusive måltider, under fältresor, om inget annat anges inför kursstart. Studenterna står också själva för sin resa till och boende i Östersund.

Mer information om fältresorna kommer att ges inför kursstart.

Behörighet

90 hp i något av följande ämnen: kulturgeografi, ekonomisk geografi, geografi, humanekologi, sociologi, turismvetenskap, företagsekonomi, etnologi, kulturvetenskap, antropologi, statsvetenskap, genusvetenskap, litteraturvetenskap, landskapsarkitektur, arkitektur, kulturvård, konst- och bildgestaltning, design, film, fotografi, scenkonst, konsthantverk eller musik.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Mer om utbildningen

PlatsKonstKultur

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-03-25