Matematik är både ett universellt språk och ett självständigt begreppssystem. Det hjälper oss att beskriva verkligheten men även att förstå det som ligger bortom vår vanliga iakttagelseförmåga. Matematiken ger möjlighet att formulera sådant som det vardagliga språket inte förmår.

Matematiken spelar en central roll inom naturvetenskap och teknik. Här uppstår ständigt nya problem där man behöver använda och utveckla avancerad matematik. Det kan vara metoder för att mäta klimatförändringar, modeller för evolution eller handla om bildöverföringar mellan telefoner. Dessutom ökar antalet användningsområden hela tiden, dels med nya naturliga områden som datavetenskap och finansiell matematik, men även med traditionellt samhällsvetenskapliga områden, allteftersom man upptäcker styrkan hos matematiska verktyg och modeller. Matematikstudier kan därför leda vidare till många olika områden och yrken.

Matematikkurserna är indelade i grund-, avancerad och forskarnivå. Kurser på grundnivå ges på campus i Sundsvall och Östersund samt som distanskurser.

Vid Mittuniversitetet kan du avlägga kandidat-, magister- eller masterexamen i matematik. Efter din magister- eller masterexamen kan du söka vidare till utbildning på forskarnivå för att avlägga licentiat- eller doktorsexamen i matematik. En översikt över Mittuniversitetets forskargrupper i matematik hittar du på www.miun.se.

Sidan uppdaterades 2020-03-12