Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp
Computer Engineering BA (A), Web Development I, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT057G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
 • Fastställd: 2009-04-21
 • Senast ändrad: 2012-04-20
 • Giltig fr.o.m: 2012-07-01

Syfte

Kursens övergripande mål är att kunna skapa en användbar webbplats som klarar W3C:s valideringskrav och följer dess grundprinciper, samt att ge förståelse för interaktionen mellan webbservrar och webbläsare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- förstå hur webbläsare kommunicerar med webbservrar för att presentera webbsidor.
- designa och skapa användbara webbplatser som följer gängse standard.
- grunderna i HyperText Markup Language (HTML) –kodning.
- använda sig av stilmallar för utveckling av enhetlig layout på webbplatsen.
- förstå hur webbsidor länkas samman till en webbplats.
- vad som gäller i juridiska och legala aspekter rörande upphovsrättsfrågor och personuppgiftslagen.

Innehåll

Kursen omfattar i huvudsak momenten:
- En introduktion till datakommunikation och nätverk med fokus på http.
- Struktur, hur kan en webbsida struktureras.
- Användning av tabeller, ramar, lager, formulär m.m.
- HTML
- Bakgrund till HTML.
- Översikt av HTMLstandarden.
- Strukturering av HTMLdokument.
- Validering av HTMLdokument.
- Tillämpning av stilmallar.
- Begrepp inom CSS (Cascading Style Sheets).
- Tekniker för positionering, layout och formgivning.
- Validering av CSSdokument.
- Introduktion till javascript.
- Lagstiftning.
- Vad säger personuppgiftslagen om webbpublicering?
- Upphovsrättsfrågor för bild och text.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

1.5 hp, L102: Laboration 1
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1.5 hp, L202: Laboration 2
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1.5 hp, L302: Laboration 3
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

3.0 hp, P102: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTEA47, DT110G eller DT025G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Deitel, Deitel & Deitel
 • Titel: Internet & World Wide Web, How To Program
 • Upplaga: 5 eller senare
 • Förlag: Pearson

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23