Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp
Computer Engineering BA (A), Web Development I, 7.5 higher education credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT057G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: - - Ingen angiven
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
 • Fastställd: 2009-04-21
 • Giltig fr.o.m: 2009-06-08

Syfte

Kursens övergripande mål är att kunna skapa en användbar webbplats som klarar W3C:s valideringskrav och följer dess grundprinciper, men även att ge en förståelse för interaktionen mellan webbservrar och webbläsare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- förstå hur webbläsare kommunicerar med webbservrar för att presentera webbsidor.
- designa och skapa användbara webbplatser som följer gängse standard.
- grunderna i Extensible HyperText Markup Language (XHTML) –kodning.
- använda sig av stilmallar för utveckling av enhetlig layout på webbplatsen.
- förstå hur webbsidor länkas samman till en webbplats.
- vad som gäller i juridiska och legala aspekter rörande upphovsrättsfrågor och personuppgiftslagen.

Innehåll

Kursen omfattar i huvudsak momenten:
- En introduktion till datakommunikation och nätverk med fokus på http.
- Struktur, hur kan en webbsida struktureras.
- Användning av tabeller, ramar, lager, formulär m.m.
- XHTML
- Bakgrund till XHTML
- Översikt av XHTML-standarden
- Validering av XHTML-dokument
- Tillämpning av stilmallar.
- Begrepp inom CSS (Cascading Style Sheets)
- Tekniker för positionering, layout och formgivning.
- Validering av CSS dokument.
- Introduktion till javascript.
- Lagstiftning
- Vad säger personuppgiftslagen om webbpublicering?
- Upphovsrättsfrågor för bild och text.

Behörighet

samt Eng A från gymnasiet.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

1,5 hp, L101: Laboration 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1,5 hp, L201: Laboration 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1,5 hp, L301: Laboration 3
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3 hp, P101: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTEA47, DT110G samt DT025G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jon Duckett
 • Titel: Web Programing with HTML, XHTML and CSS
 • Upplaga: 1:a eller senare
 • Förlag: Wrox, Whily Publishing

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23