Datateknik GR (B), Webbanvändbarhet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (B), Webbanvändbarhet, 7,5 hp
Computer Engineering BA (B), Web Usability, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT068G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Fastställd: 2009-10-26
 • Senast ändrad: 2014-04-02
 • Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap att implementera/realisera en webbsajt som uppfyller användbarhetsmål. För detta krävs en förståelse för designprocessen gällande grafiska gränssnitt och kunskap om utformning samt utvärdering av dessa gränssnitt. Det krävs även en förståelse hur olika målgrupper påverkar kraven på webbgränssnitt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- redogöra och ha förståelse för begreppet användbarhet,
- redogöra och ha förståelse för hur olika målgrupper påverkar kraven på gränssnittsdesign,
- redogöra och ha förståelse för designprocessen gällande webb/grafiska gränssnitt,
- implementera/realisera en användbar webbsajt,
- använda verktyg och metoder för att skapa webbgränssnitt.

Innehåll

- Grunderna i MDI gällande grafiska/webb gränssnitt.
- Målgruppsanalys.
- Designprocessen gällande grafiska/webb gränssnitt.
- Implementation/realisering av en användbarhetstestad webbsajt
- Utvärdering av webbgränssnitt.
- Verktyg och metoder för utformning och test av webbgränssnitt

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande en introducerande kurs i webbutveckling.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

0.0 hp, I005, Inlämningsuppgift 0
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, I105: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, P105: Projektuppgift med redovisningsseminarium
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Tillgång till webbkamera och headset förutsätts vid distansform.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift 0, moment 005, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Steve Krug
 • Titel: Don't Make Me Think! Revisited
 • Upplaga: senast tillgänglig
 • Förlag: PEARSON
 • Kommentar: ISBN 13: 978-0-321-96551-6

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23