Datateknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp
Computer Engineering BA (B), Individual Assignment, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT140G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Fastställd: 2012-05-09
 • Senast ändrad: 2013-07-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att du i slutfasen av dina studier självständigt skall få träna och redovisa dina kunskaper genom en större, men begränsad, uppgift inom datateknik.

Lärandemål

Efter godkänt självständigt arbete kan du:
- planera din tid, ca 400 timmar, för att lösa en större uppgift,
- formulera uppgiften och dess begränsningar,
- relatera uppgiften till befintliga studier,
- lösa uppgiften eller delar av den,
- skriftligt och muntligt presentera arbetet.
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll

Tillämpning av datateknik i en uppgift som på förhand inte har en given lösning.
Problemformulering.
Bakgrundsstudier.
Problemlösning.
Dokumentation enligt tillämpbar standard eller mall.
Presentation.

Behörighet

Datateknik GR (B), 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Innan det självständiga arbetet kan påbörjas måste uppgiftsbeskrivningen godkännas av examinator. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.

Arbetet kan utföras antingen individuellt eller undantagsvis i mindre grupp.

Examination

1.5 hp, P101: Presentation av eget arbete
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F).

13.5 hp, R101: Rapport, tekniskt innehåll, språk och struktur
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mittuniversitetet
 • Titel: Utdelat material

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23