Datateknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Datateknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp
Computer Engineering BA (B), Individual Assignment, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT140G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Fastställd: 2012-05-09
 • Senast ändrad: 2016-06-09
 • Giltig fr.o.m: 2016-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att du i slutfasen av dina studier självständigt skall få träna och redovisa dina kunskaper genom en större, men begränsad, uppgift inom datateknik.

Lärandemål

Efter godkänt självständigt arbete kan du:
- planera din tid, ca 400 timmar, för att lösa en större uppgift,
- formulera uppgiften och dess begränsningar,
- relatera uppgiften till befintliga studier,
- lösa uppgiften eller delar av den,
- skriftligt och muntligt presentera arbetet.
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll

Tillämpning av datateknik i en uppgift som på förhand inte har en given lösning.
Problemformulering.
Bakgrundsstudier.
Problemlösning.
Dokumentation enligt tillämpbar standard eller mall.
Presentation.

Behörighet

Avslutade kurser om minst 75 hp, varav Datateknik GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Innan det självständiga arbetet kan påbörjas måste uppgiftsbeskrivningen godkännas av examinator. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.

Arbetet kan utföras antingen individuellt eller undantagsvis i mindre grupp.

Examination

1.5 hp, P101: Presentation av eget arbete
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

13.5 hp, R101: Rapport, tekniskt innehåll, språk och struktur
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mittuniversitetet
 • Titel: Utdelat material

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23