Biomedicinsk analytiker, 180 hp

Spara favorit 1 nov november 2016
Forskare

Som biomedicinsk analytiker har du kompetens för laboratoriearbete där avancerade tekniker och metoder används för att undersöka bland annat blod, celler, bakterier och virus. Utifrån analysen fattas sedan viktiga beslut om till exempel vård och medicinering. Programmet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Uppsala universitet och Landstinget i Västernorrland. Utbildningen är yrkesinriktad och genom praktiken blir du väl förberedd för yrkeslivet på en arbetsmarknad som ser ljus ut.

Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig utbildning som ger dig en god grund till en framtida yrkesverksamhet i en kunskapstät och dynamisk miljö inom biomedicinsk analys, diagnostik och forskning. Utbildningen leder till en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker, men även till en medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för dagens och morgondagens laboratoriearbete, såväl nationellt som internationellt. Du får lära dig att göra kvalificerade kemiska och biologiska analyser i en spännande miljö under ständig utveckling. Laboratoriemetodiken har en framträdande roll genom hela utbildningen där teori och praktik vävs samman.

Första årets kurser läser du vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall samt i landstingets lokaler. Andra och tredje årets kurser läser du huvudsakligen i Sundsvall och delvis i Uppsala. I flera av kurserna ingår undervisning i dokumentation och kvalitetssäkring samt övning i muntlig och skriftlig framställning. Utbildningen avslutas med valbara fördjupningskurser och ett examensarbete.

BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet +
Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C
Eller:
Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b/3c.
(OB 12).

EXAMEN EFTER GENOMFÖRDA STUDIER
Biomedicinsk analytikerexamen, 180 hp, samt Medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. 

EFTER UTBILDNINGEN
Arbetsmarknaden bedöms som mycket god och inom en femårsperiod kommer många nya biomedicinska analytiker att efterfrågas. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och nya tekniker och utbildningen är anpassad till att ge dig en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet med möjlighet till fördjupning som leder till magister-, master- eller doktorsexamen.

ARBETSLIVSKONTAKT
Stora delar av utbildningen är förlagd till laboratorier med biomedicinsk inriktning och du får därigenom en kontinuerlig kontakt med potentiella arbetsgivare. Examensarbetet utförs också vanligen på ett forskningslaboratorium.

Artiklar relaterade till utbildningen

Forskare

Studentidé minskar risken för plötslig hjärtdöd

Ett enkelt blodtest kan bidra till att motverka plötslig hjärtdöd i samband med idrott, visar ett studentarbete som analyserat blodprov från innebandyspelare. En forskargrupp vid Mittuniversitetet har nu bildats för att säkerställa resultatet.

Programtillfälle

Start: Höstterminen 2019
Studieform: Normal
Studiefart: 100%
Ort: Sundsvall
Språk: Svenska
Anmälningskod: UU-P3302
Sista anmälan: 15  april 2019

Kurser som ingår i programmet

År 1
Grundläggande laboratorievetenskap, 11 hp
Kemins grunder, 15 hp
Genteknik, 4 hp
Biokemi, 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Cellbiologi och histologi, 7,5 hp
Analytisk kemi, 7,5 hp

År 2
Klinisk fysiologi, 7 hp
Medicinsk mikrobiologi, 11 hp
Patologi med klinisk genetik, 11 hp
Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, 13 hp
Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6/12 hp 

År 3
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6/12 hp
Laboratoriemedicinsk dataanalys, 7 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 8 hp
Projektik, 9 hp
Fördjupningskurs I, 7,5 hp
Fördjupningskurs II, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp