Anmälan och antagning

Spara favorit 2 jul juli 2019
Sundsvall

Mittuniversitetets Antagningsenhet handlägger anmälningar till universitetets utbildningar. På våra sidor hittar du information om hur du anmäler dig, vad behörighet och urval innebär och annat relevant du behöver veta innan du anmäler dig.

 Anmälan till våra utbildningar gör du på antagning.se. När du hittat en utbildning på vår webb finns alltid en direktlänk till anmälan på antagning.se.

Viktiga datum 

 

Sommarterminen 2019

 • Första anmälningsdag: 20 februari 2019
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2019
 • Antagningsbesked: 29 april 2019
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs för sommarterminen

 

Höstterminen 2019

 • Första anmälningsdag: 15 mars 2019
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
 • Sista kompletteringsdag: 20 juni 2019
 • Antagningsbesked 1: 11 juli 2019
 • Sista svarsdag: 26 juli 2019
 • Antagningsbesked 2: 1 augusti 2019
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs efter antagningsbesked 2

 

Utbildningar med andra datum för anmälan och antagning

Specialistutbildningar för sjuksköterskor och Lärarutbildning- Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har andra ansökningsdatum. Sista datum för anmälan i tid för dessa utbildningar är 15 mars 2019. Mer information hittar du i programinformationen på respektive programs webbplats på miun.se.

Relaterad information