Byggingenjör

Byggingenjör Hållbart byggande, 180 hp

Hållbarhet står mer och mer i fokus när vi ska bygga nytt eller renovera, inte bara i Sverige, utan även i stora delar av övriga världen. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att aktivt kunna delta i den utvecklingen. I programmet ingår bland annat praktiskt byggande och konstruktion med olika material. Nära kontakter med byggbranschen ger dig en bra grund att stå på. Som byggingenjör kan du jobba med allt från design till arbetsledning. Välj mellan att läsa på campus eller på distans.


 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 25
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4511
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 30
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4521
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Miljö och hållbarhet är grundteman genom hela den här utbildningen som lär dig att bygga framtidens hållbara bostads- och arbetsmiljöer och att renovera befintliga. Det är ett arbete som är viktigt och betydelsefullt, såväl för enskilda individer som för samhället i stort.

Utbildningen har en stomme av grundläggande ingenjörs- och byggingenjörskurser där du lär dig att hushålla med naturens resurser på ett respektfullt sätt. I programmet ingår många praktiska moment, men också kurser med ett större perspektiv av byggandet i samhället. Under praktiken, som är poänggivande och ingår i utbildningen, får du jobba med olika företag inom byggbranschen. Det ger dig samtidigt tillfälle att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Den utbildningsform vi använder oss av kallas för blended learning, eller kombinerat lärande. Det innebär att campus- och distansstudenter undervisas som en gemensam grupp och att vissa moment genomförs på campus och andra på distans. Distansstudenterna behöver alltså resa till campus ibland, medan campusstudenterna alltid samlas på campus, även vid de tillfällen där undervisningen sker via ett distansverktyg.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen genomförs två veckor innan terminsstart och går att läsa antingen på campus eller distans.

Undervisningens upplägg

Programmet genomförs på distans och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling. Det förekommer obligatoriska sammankomster/seminarier/moment via lärplattformen på vissa bestämda tider under dagtid. Examensarbetet under utbildningens tredje år redovisas vid en obligatorisk fysisk träff på campus i Östersund. Det kan även förekomma obligatoriska träffar på campus i Östersund vid enstaka tillfällen i andra kurser under utbildningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot byggnadsteknik, som översätts till Degree of Bachelor of Science in Engineering: Building Engineering.

Efter utbildningen

Utbildningen är bred och passar många olika intressen. Till exempel kan du arbeta med design och utformning på ett arkitektkontor, med tekniska beräkningar och konstruktioner på ett byggkonsultföretag, eller med ekonomi och arbetsledning på ett byggföretag. Du kan även arbeta med förvaltning av bostäder och lokaler i kommunal verksamhet som bland annat projektledare, byggnadsinspektör eller som mark- och exploateringsingenjör.

Arbetslivskontakt

Vi har ett nära samarbete med byggbranschen, bland annat genom ett branschråd som har regelbundna möten där studenter deltar. Det kan ge dig värdefulla kontakter med arbetslivet redan under studietiden. Kursen Hållbar praktisk byggproduktion kommer du att genomföra på en arbetsplats inom byggbranschen. Där får du följa med i arbetet och se hur det fungerar samt prova på att arbeta med riktiga uppdrag.

Mer om utbildningen

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-02-16