Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Globala målen

Vi har en självklar roll som kunskapsnav i hållbart byggande och utveckling av samhället i regionen. 

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 7 svenska sidor och 3 engelska sidor som är taggade med HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN. Innehållet kan variera beroende på språk.

Forskaren som blev doktorand

Den 28 maj disputerade Per Becker i sociologi. Ett par månader tidigare blev han befordrad till professor i risk och hållbarhet vid Lunds universitet. Hur kommer det sig att man väljer att skriva t...

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas...

Sidan uppdaterades 2019-09-25