Gamla bildbanksbilder

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Studera på Mittuniversitetets civilekonomprogram med teknikstött lärande. Du kan söka till någon av våra campusorter Sundsvall eller Östersund, studera på campus med tillgång till mentorer och praktikplatser, närhet till lärare och en familjär studiemiljö samt med hjälp av de möjligheter som teknikstött lärande ger.

Studierna i företagsekonomi och kompletterande ämnen är starkt kopplade till arbetslivet i form av gästföreläsningar, skarpa case och praktik. Via våra branschnätverk kan vi erbjuda en mångfald av näringslivsinslag genom hela utbildningen.


Hösttermin 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2041
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Hösttermin 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4041
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning där stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. De två första åren består av grundläggande kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Det tredje året påbörjas en specialisering inom vald företagsekonomisk inriktning (marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering). Vissa gemensamma kurser ingår, till exempel informatik.

Marknadsföring och affärsutveckling
Inriktningen behandlar förutsättningar för affärsmodellsutveckling och innovationer. Marknadsundersökningar, affärsnätverk och sociala relationer samt konsumentbeteende utgör viktiga beståndsdelar. Här ingår strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt handelsrätt.

Redovisning och finansiering
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper kopplat till arbete med kvalificerade uppgifter inom ekonomisk planering, finans- och finansieringsfrågor samt redovisning och revision. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt beskattningsrätt.

På samma sätt som under utbildningens första år ingår näringslivsinslag på samtliga fördjupningskurser. Kurserna läses i den ordning som anges i utbildningsplanen (med förbehållet att ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras). Information om de enskilda kurserna finns i respektive kursplan.

Undervisningen sker med nära koppling till den företagsekonomiska forskning som bedrivs inom ämnet och vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). Forskningen fokuserar bland annat på finansiell sektor, redovisning och revision samt strategiska nätverk. Entreprenörskap är en annan framgångsrik företagsekonomisk forskningsinriktning. Eftersom undervisning baserad på den senaste forskningen utgör viktiga inslag i utbildningen medverkar aktiva forskare i programmets olika kurser.

Via universitetets internationella kontaktnät har du även möjlighet att under en eller två terminer förlägga din studietid till ett utländskt universitet.

Undervisningens upplägg

Civilekonomprogrammet är en campusförlagd utbildning och där det under varje termin finns moment som är frivilliga, moment som är obligatoriska och moment som kräver närvaro på campus. Civilekonomprogrammet erbjuder även möjlighet att delta i ett mentorsprogram med representanter för företag och andra organisationer som bidrar till lärandet.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Civilekonomexamen

Civilekonomexamen
som översätts till
Degree of Master of Science in Business and Economics

Efter utbildningen

Inriktningen marknadsföring och affärsutveckling
Sammantaget ger specialiseringen en god grund för befattningar såsom företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare och säljare, både i en nationell och en internationell kontext.

Inriktningen redovisning och finansiering
Specialiseringen ger en god grund för blivande redovisare, revisorer, banktjänsteman, försäkringsrådgivare och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Detta i första hand i företag men även för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar.

inspelning webbinarium Saco

Webbinarium om studentlivet

Gustav Westberg

Alumner berättar om studietiden

Sina Altin

Alumner berättar om studietiden

Jonathan Bolin

Alumner berättar om studietiden

Cecilia Gälliner

Alumner berättar om studietiden

Mer om utbildningen

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-03-13