Datateknik

Civilingenjör i datateknik, 300 hp

IT-branschen går på högvarv och kompetensbehovet växer ständigt. Efterfrågan är stor på civilingenjörer som kan utveckla nästa generations IT-system. Vår utbildning har stort fokus på din kommande yrkesroll, bland annat genom projektuppgifter hämtade från näringslivet. Många av våra studenter blir systemutvecklare som arbetar med projektledning, programmering, systemspecifikation och simulering. Andra blir doktorander eller arbetsledare. I slutet av utbildningen har du möjlighet att välja specialisering mot exempelvis Visual AI eller Intelligenta system och nätverk.

Hösttermin 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 35
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-D2881

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Om programmet

De civilingenjörer vi utbildar blir skickliga på att programmera och att utveckla nya algoritmer, protokoll, IT-tjänster och arkitekturer. Programspråk som de har färdigheter i är C++, Java, Python, Javascript, PHP, SQL, Matlab, R, VHDL, JSON, XML med flera. Områden som maskininlärning, distribuerade system, 3D-visualisering och molntjänster är exempel inom aktuell forskning och utveckling som tidigare studenter har fördjupat sig i.

I utbildningen ingår mycket datateknik och matematik, men också en del elektroteknik. Din yrkeskompetens som ingenjör breddas dessutom med kunskap om projektledning, industriell ekonomi, arbetsmiljö, hållbarhet, etik och kommunikation. Vår utbildning fokuserar på din kommande yrkesroll – bland annat genom verkliga och aktuella problemställningar och produktutvecklingsförslag som vi hämtar från den regionala IT-branschen och från våra forskargrupper. Du får gå in i din framtida roll i tvärvetenskapliga team samt använda verktyg och projektstyrningsmodeller för stora utvecklingsprojekt. Du får erfarenhet av att arbeta i och leda utvecklingsteam.

Utbildningen har en stark näringslivs- och forskningsanknytning. En rad IT-konsultföretag, myndigheter, telekomföretag, medieföretag, banker, försäkringsbolag och industrier har förlagt sin nationella IT-utveckling till vår region och behöver anställa fler. Varje termin tillkommer därför nya företag som vill samarbeta med oss på olika sätt och få tips om sommarjobbare, examensarbetare och färdiga civilingenjörer. De erbjuder verklighetsnära projektförslag till utbildningens innovationskurser och två examensarbeten, i trean och femman. De erbjuder gästföreläsningar och mentorer, och arrangerar hackaton och branschkvällar.

De två sista åren av utbildningen läser du en specialisering mot Visuell AI eller Intelligenta system och nätverk. Alternativt sätter du samman en egen inriktning, eller väljer att bredda dig med kurser inom industriell ekonomi, som förberedelse inför en karriär som ledare. Vi har ett starkt samarbete mellan alla Mittuniversitetets civilingenjörsutbildningar och datateknikutbildningar, för att kunna erbjuda fördjupnings-, breddnings- och tvärvetenskapliga kurser tillsammans.

Specialiseringen Visuell AI:
Visuell AI är ett transformativt fält i skärningspunkten mellan artificiell intelligens och visuell bearbetning. Inom denna specialisering kommer du att utforska tillämpningen av artificiell intelligens, inklusive maskininlärning och djupinlärning, över olika aspekter av den visuella bearbetningskedjan. Du kommer att få en omfattande förståelse för ämnen från bild- och videobehandling till flerdimensionella visuella representationer, komprimeringstekniker för visuella medier, datorseende, datorgrafik, visualisering, förstärkt verklighet och virtuell verklighet. Dessutom kommer du att lära dig hur dessa teknologier formar vår digitala värld.

Specialiseringen Intelligenta system och nätverk:
Inom denna specialisering utforskar du konvergensen av artificiell intelligens, inklusive maskininlärning och djupinlärning, med toppmoderna system och nätverk, vilket öppnar en värld av innovativa och avancerade digitala ekosystem. Med kurser som täcker avancerade ämnen inom distribuerade system, intelligent algoritmdesign, inbyggda system med kantintelligens, intelligenta trådbundna/trådlösa nätverk, samt nätverkssäkerhet och integritet, kommer du att vara väl förberedd för att navigera i de komplexa utmaningarna både inom industrin och akademin.

Under utbildningens avslutande kurser fördjupas de praktiska programmeringsfärdigheter som du har fått under de tre första åren och länkas samman med dina teoretiska och matematiska kunskaper. Du får då lära dig att läsa och skriva forskningsartiklar inom dessa områden. De avslutande åren innefattar även kurser som gör dig till en skicklig systemutvecklare och projektledare med bred praktisk kompetens och god kännedom om aktuella IT-utvecklingstrender. Under utbildningens många projektkurser har du ytterligare möjligheter att välja område att fördjupa dig inom, både praktiskt och teoretiskt.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen går att läsa på campus två veckor innan terminsstart.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov.

Examen efter genomförda studier

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen i datateknik
som översätts till
Degree of Master of Science in Engineering: Computer Engineering

Efter utbildningen

Alla våra studenter har hittills fått intressanta jobb regionalt, nationellt och internationellt omedelbart efter utbildningen. Du kan arbeta på konsultföretag, myndigheter, telekomföretag, dataspelsföretag, forskningsinstitut eller universitet.

Arbetslivskontakt

Vi genomför flera kurser och projekt på ett yrkesrollsnära sätt. Du får bland annat arbeta med ingenjörsproblematik i projektform och utveckla nya IT-tjänster och system åt företag. Det handlar om att lösa verkliga problem hämtade från näringslivet. För att ge dig en bättre bild av ditt framtida yrke ges möjligheter till studiebesök och gästföreläsningar av branschrepresentanter under studietiden.

Studenter berättar

Från vänster: David Gisselman, Technichus - Härnösand och studenterna; Patrik Norman, Louise Sundström, Osmel Lavalier, Davis Sjöström, David Vailin

Framtidens VR - Studentarbete med uppdragsgivaren Technichus

Från branschen

En utbildning nära forskning

Kontakt

Läs mer

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-02-16