Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Internationellt masterprogram i datateknik, 120 hp

Är du redo att forma framtidens teknik? Ansök till masterprogrammet i datateknik med specialisering inom antingen visuell AI eller intelligenta system och nätverk. Beroende på ditt val av specialisering så kommer du endera att upptäcka en ny värld som möjliggörs av visuell bearbetning eller gränslösa tillämpningar av Internet of Things och distribuerade datorsystem. Genom dina studier så kommer du att få djupgående erfarenhet av att tillämpa artificiell intelligens på verkliga problem, vilket möjliggör spännande karriärmöjligheter i högteknologiska företag.


 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Visuell AI
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 20
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2M51
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Visuell AI
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 20
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2593
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Intelligenta system och nätverk
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 20
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2603
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Intelligenta system och nätverk
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 20
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2M61

Om programmet

Programmet undervisas helt på engelska. Som student kommer du att utveckla en gedigen förståelse för ett brett spektrum av datatekniska ämnen. Dessutom kommer du att få djupgående kunskap och färdighet inom det valda specialiseringsområdet.

Först kommer du att utveckla en stabil kunskapsbas via kurser i sannolikhetslära och stokastiska processer, tillämpad optimering, datamining och maskininlärning, samt neurala nätverk och djupinlärning. Du får sedan möjlighet att fokusera på noggrant utvalda ämnen inom "Visuell AI" eller "Intelligenta system och nätverk", undervisade av internationellt erkända forskare. Förutom den teoretiska utbildningen kommer du även att få praktisk erfarenhet av framväxande teknologier och ha möjligheter att delta i spetsforskning. Forskargrupperna inom datateknik vid Mittuniversitetet är kända för sin spetskompetens inom trådlösa IoT-nätverk och visuell mediabehandling.

INRIKTNING VISUELL AI

Visuell AI är ett transformativt fält i skärningspunkten mellan artificiell intelligens och visuell bearbetning. Inom denna specialisering kommer du att utforska tillämpningen av artificiell intelligens, inklusive maskininlärning och djupinlärning, över olika aspekter av den visuella bearbetningskedjan. Du kommer att få en omfattande förståelse för ämnen från bild- och videobehandling till flerdimensionella visuella representationer, komprimeringstekniker för visuella medier, datorseende, datorgrafik, visualisering, förstärkt verklighet och virtuell verklighet. Dessutom kommer du att lära dig hur dessa teknologier formar vår digitala värld.

INRIKTNING INTELLIGENTA SYSTEM OCH NÄTVERK

Inom denna specialisering utforskar du konvergensen av artificiell intelligens, inklusive maskininlärning och djupinlärning, med toppmoderna system och nätverk, vilket öppnar en värld av innovativa och avancerade digitala ekosystem. Med kurser som täcker avancerade ämnen inom distribuerade system, intelligent algoritmdesign, inbyggda system med kantintelligens, intelligenta trådbundna/trådlösa nätverk, samt nätverkssäkerhet och integritet, kommer du att vara väl förberedd för att navigera i de komplexa utmaningarna både inom industrin och akademin.

EXAMENSARBETE

Examensarbetet omfattar hela den sista terminen. Projektet genomförs inom ett område som är relevant för de kurser som lästs under programmet. Projektet kan genomföras i samarbete med ett företag, vid Mittuniversitetet eller något annat universitet eller forskningsinstitut var som helst i världen.

Behörighet

För inriktningen Visuell AI: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen i datateknik eller elektroteknik, omfattande minst 180 hp, varav 30 hp matematiska ämnen, inklusive kurser i sannolikhetsteori och statistik och linjär algebra, samt 60 hp datateknik, inkluderande en kurs inom objektorienterad programmering. Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

För inriktningen Intelligenta system och nätverk: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen i datateknik eller elektroteknik, omfattande minst 180 hp, varav 30 hp matematiska ämnen, inklusive kurser i sannolikhetsteori och statistik och diskret matematik, samt 60 hp datateknik, inkluderande en kurs inom objektorienterad programmering. Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Teknologie masterexamen med huvudområdet datateknik, vilken översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Computer Engineering.

Efter utbildningen

En examen från Mittuniversitetet utgör en utmärkt grund för en framgångsrik internationell karriär. Våra tidigare studenter är anställda i många företag, både lokala och internationella, och de har tagit sig an en mängd olika uppgifter. De är bland annat anställda som hård-/mjukvaruutvecklare, applikationsanalys-/utvecklingsingenjörer, telekommunikations- och nätverksingenjörer, och forsknings- och utvecklingsingenjörer. Allteftersom deras karriärer fortskrider tar de positioner som designteamledare, hårdvaru-/mjukvaruarkitekter eller konsulter, och många har gått vidare till chefspositioner på FoU-avdelningar. Andra har valt akademiska karriärer och fortsatt sina studier för att ta en doktorsexamen.

Arbetslivskontakt

Forskargrupperna vid institutionen har ett utmärkt nätverk med industrin, inklusive företag som IBM, Intel, Google, Ericsson, Volvo, Nokia, Qualcomm, BAE System, Knighttec, Clavister, Permobil, LumenRadio, Huawei, ABB, Siemens och BBC.

Några röster om utbildningen

En utbildning nära forskning

Kontakt

Frågor om programmet

Läs mer
Sidan uppdaterades 2024-03-19