Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Internationellt masterprogram i datateknik, 120 hp

Vill du arbeta inom området Internet of Things? Vårt Internationella masterprogram i datateknik fokuserar på framtida utmaningar där allt fler maskiner, sensorer och ställdon kopplas ihop i komplexa system som finns runt omkring oss, både i smarta hem, smarta städer och smarta industrier. Internet of Things är ett nytt och snabbt växande område inom datavetenskap som täcker in både teoretiska och tekniska ämnen.

  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 20
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-F2531

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Masterprogrammet i datateknik är ett internationellt program som ges helt på engelska och där du läser tillsammans med studenter från andra delar av världen. Det är ett innovativt och tvärvetenskapligt program som ger dig avancerade kunskaper och färdigheter inom tre viktiga och avgörande områden för Internet of Things: kommunikationsnätverk, dataanalys samt säkerhet och integritet. Programmet ger dig bred, men också mer djupgående, kunskap inom datavetenskap och teknik samtidigt som du utvecklar god förståelse för datasystem och nätverk. I programmet ingår kurser som maskininlärning, datamining, trådlösa nätverk, nätverkssäkerhet, distribuerade system, visualisering och prestandamodellering och du undervisas av våra internationellt erkända forskare inom datateknik. Förutom de teoretiska kunskaperna du får inom Internet of Things kopplat till algoritmdesign och kommunikationsnätverksteknik får du också praktisk erfarenhet av ny teknik. Du får även möjligheten att tillsammans med våra forskare delta i forskning inom trådlösa sensornätverk och 3D-visualisering.

Hela sista terminen ägnar du åt ditt examensarbete där du väljer att fördjupa dig inom något av ämnesområdena som ingår i programmet. Examensarbetet genomförs i samarbete med ett företag eller tillsammans med en forskargrupp, antingen på Mittuniversitetet eller någon annanstans i världen.

Behörighet

Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen i datateknik eller elektroteknik, omfattande minst 180 hp, varav 30 hp matematiska ämnen, inklusive kurser i sannolikhetsteori och statistik samt diskret matematik och 60 hp datateknik, inkluderande 15 hp inom ett objektorienterat programmeringsspråk.

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Teknologie masterexamen med huvudområdet datateknik, vilken översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Computer Engineering.

Efter utbildningen

En examen från Mittuniversitetet utgör en utmärkt grund för en framgångsrik internationell karriär. Våra studenter anställs av många olika företag, både lokala och internationella, inom en rad olika roller och uppdrag. Allt från hårdvaru- eller mjukvaruutvecklare, applikationsanalytiker, utvecklingsingenjör och telekomingenjör till forsknings- och utvecklingsingenjör. Efter några år i arbetslivet kan du jobba som design team leader, hårdvaru- eller programvaruarkitekt eller konsult. Många har även gått vidare till ledande befattningar inom forsknings- och utvecklingsavdelningar på olika företag. Andra väljer akademiska karriärer och fortsätter sina studier för att få en doktorsexamen.

Arbetslivskontakt

Våra forskargrupper inom datateknik har ett väldigt bra nätverk med representanter från industrin, bland annat från företag som IBM, Intel, Google, Ericsson, Huawei, ABB, Siemens och BBC.

Några röster om utbildningen

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Läs mer

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-22