SE-banken (CER och ekomprogrammet)

Mittuniversitetet startar Sveriges första civilekonomprogram med flexibelt och teknikstött lärande. Du kan söka till någon av våra campusorter Sundsvall eller Östersund, studera på campus – och utnyttja de fördelar detta innebär i form av tillgång till mentorer och praktikplatser, närhet till lärare och en familjär studiemiljö – eller studera med hjälp av de möjligheter som teknikstött lärande ger. Studierna i företagsekonomi och kompletterande ämnen är starkt kopplade till arbetslivet i form av gästföreläsningar, skarpa case och praktik. Via våra branschnätverk kan vi erbjuda dig en mångfald av näringslivsinslag genom hela utbildningen.

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2031

Sista anmälan: 19 april 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4041

Sista anmälan: 19 april 2022

Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning där stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. De två första åren (som ges på svenska) består av grundläggande kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Det tredje året påbörjas en specialisering (som ges på engelska) inom vald företagsekonomisk inriktning (marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering). Vissa gemensamma kurser ingår, till exempel informatik.

Marknadsföring och affärsutveckling
Inriktningen behandlar förutsättningar för affärsmodellsutveckling och innovationer. Marknadsundersökningar, affärsnätverk och sociala relationer samt konsumentbeteende utgör viktiga beståndsdelar. Här ingår strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt handelsrätt.

Redovisning och finansiering
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper kopplat till arbete med kvalificerade uppgifter inom ekonomisk planering, finans- och finansieringsfrågor samt redovisning och revision. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt beskattningsrätt.

På samma sätt som under utbildningens första år ingår näringslivsinslag på samtliga fördjupningskurser. Kurserna läses i den ordning som anges i utbildningsplanen (med förbehållet att ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras). Information om de enskilda kurserna finns i respektive kursplan.

Undervisningen sker med nära koppling till den företagsekonomiska forskning som bedrivs inom ämnet och vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). Forskningen fokuserar bland annat på finansiell sektor, redovisning och revision samt strategiska nätverk. Entreprenörskap är en annan framgångsrik företagsekonomisk forskningsinriktning. Eftersom undervisning baserad på den senaste forskningen utgör viktiga inslag i utbildningen medverkar aktiva forskare i programmets olika kurser.

Via universitetets internationella kontaktnät har du även möjlighet att under en eller två terminer förlägga din studietid vid ett utländskt universitet.

Sammankomster

Under varje termin finns det moment som är frivilliga, moment som är obligatoriska och moment som kräver närvaro på campus. I den senare kategorin ingår introduktionsdagar på campus i Sundsvall eller Östersund och platsbundna examinationstillfällen vid två tillfällen under hösten och fyra tillfällen under våren under utbildningens första år.

De som studerar helt på campus erbjuds ett mentorsprogram med representanter för företag och andra organisationer som bidrar till lärandet samt yrkesverksamma som fungerar som förebilder och samtalspartners.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Civilekonomexamen

Civilekonomexamen
som översätts till
Degree of Master of Science in Business and Economics

Efter utbildningen

Inriktningen marknadsföring och affärsutveckling
Sammantaget ger specialiseringen en god grund för befattningar såsom företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare och säljare, både i en nationell och en internationell kontext.

Inriktningen redovisning och finansiering
Specialiseringen ger en god grund för blivande redovisare, revisorer, banktjänsteman, försäkringsrådgivare och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Detta i första hand i företag men även för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar.

Edith Andresen_civilekonomprogrammet

Film om civilekonomprogrammet

inspelning webbinarium Saco
Gustav Westberg

Alumner berättar om studietiden

Sina Altin

Alumner berättar om studietiden

Jonathan Bolin

Alumner berättar om studietiden

Cecilia Gälliner

Alumner berättar om studietiden

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-09-25