Kurser

Spara favorit

År 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp
Statsvetenskap GR (B), 30 hp

År 2
Sociologi GR (A) 30 hp
Sociologi GR (B), 30 hp

År 3
Samhällsanalys i teori och praktik, 30 hp, kurspaket bestående av:
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Projektanalys och utvärdering, 15 hp
Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp
alternativ
Sociologi GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.