År 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp
Statsvetenskap GR (B), 30 hp

År 2
Sociologi GR (A), 30 hp
Sociologi GR (B), 30 hp

År 3
Samhällsanalys i teori och praktik, 30 hp:
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Projektanalys och utvärdering, 15 hp
Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp
alternativt
Sociologi GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2015-02-13