Kurser

Spara favorit

År 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp
Statsvetenskap GR (B), 30 hp

År 2
Sociologi GR (A) 30 hp
Sociologi GR (B), 30 hp

År 3
Samhällsanalys i teori och praktik, 30 hp, kurspaket bestående av:
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Projektanalys och utvärdering, 15 hp
Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp
alternativ
Sociologi GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp