Idrottsvetenskapligt program

Idrottsvetenskapligt program, 180 hp

Brinner du för idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du veta hur kroppen fungerar och vad vi kan prestera? I så fall är Idrottsvetenskapliga programmet något för dig. Det ger dig en bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet där du väljer inriktning mot Tränarskap eller Hälsa. Efter utbildningen kan du jobba som bland annat tränare, hälsoutvecklare, rådgivare, ledare och utbildare på både grupp- och individnivå.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 30
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V4051

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Utbildning inom idrottsvetenskap fyller en viktig funktion i dagens samhälle med en allt mer stillasittande och inaktiv befolkning. Denna utveckling ger negativa konsekvenser både ur ett hälso- och idrottsperspektiv. För att vända trenden behövs välutbildade personer som förstår vikten av att främja en god hälsa, en aktiv livsstil och en gynnsam och effektiv idrottsutveckling.

Utbildningens första år är mer teoretiskt och du läser grundläggande anatomi, fysiologi, idrottsfysiologi, idrottspsykologi, fysisk aktivitet, hälsa, rörelselära och träningslära. Inför den fjärde terminen väljer du inriktning mot Tränarskap eller Hälsa, eller väljer ett internationellt utbyte. Inriktningen Tränarskap fokuserar på ledarskap, lärande och prestation medan inriktningen Hälsa läser folkhälsovetenskap samt främjande av fysisk aktivitet och hälsa.

Under det sista året ökar graden av självständigt arbete och praktisk tillämpning. Det handlar om att arbeta med personer och grupper som inte hör till klassen och en praktikperiod. Under praktiken gör du en egen fördjupning och tillämpar dina kunskaper i samarbete med våra forskare inom områdena fysisk aktivitet och hälsa, träning och prestation samt omgivningsfysiologi.

Utbildningen är nära kopplad till den framstående forskningsmiljön på Nationellt Vintersportcentrum (NVC). Kopplingen till NVC, kombinationen av teori och mycket praktiskt arbete plus ett välutrustat studentlaboratorium gör denna utbildning unik. Som student finns möjlighet att delta i eller assistera vid forskningsprojekt samt jobba mycket praktiskt med personlig träning med externa personer. Utbildningen samarbetar också med Östersunds kommun kring hälsofrämjande projekt framförallt inom inriktningen Hälsa.

Du har även möjlighet till internationellt utbyte under utbildningen. Dessutom har du goda möjligheter att satsa på studier i kombination med en hälsosam livsstil, ett rikt friluftsliv med närhet till fjällen och elitidrottande.

Undervisningens upplägg

Utbildningen sker på helfart och är campusförlagd i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Sport Science

Efter utbildningen

Programmet ger dig en god grund att arbeta inom idrotts- och hälsosektorn, med fokus på framförallt hälso- och prestationsutveckling, som tränare, hälsoutvecklare, ledare, coach, rådgivare, testledare och utbildare. Arbetstillfällen finns inom föreningar, förbund och företag, hälso- och friskvårdsanläggningar, inom idrottsrörelsen eller som egen företagare. Du har också goda möjligheter att vidareutbilda dig till exempelvis specialidrottslärare eller fördjupa dig ämnesmässigt för att förbereda dig för en forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

Verksamhetsförlagd undervisning och praktiska moment ger en bra förberedelse inför framtida arbetsliv.

Försättsbild till presentation av Idrottsvetenskapligt program på Mittuniversitetet

Presentation om utbildningen

Hör programansvarig Marie Ohlsson berätta om programmet.

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller


Andra program som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-05-28