Idrottsvetenskapligt program, 180 hp

Spara favorit

Brinner du för idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du veta hur kroppen fungerar och vad vi kan prestera? I så fall är Idrottsvetenskapliga programmet något för dig. Det ger dig en bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet samtidigt som du får fördjupa dig i fysiologi, träningslära och idrottspsykologi. Efter utbildningen kan du jobba som bland annat tränare, rådgivare, ledare och utbildare på både grupp- och individnivå.

Utbildning inom idrottsvetenskap fyller en viktig funktion i dagens samhälle med en allt mer stillasittande och inaktiv befolkning. Denna utveckling ger negativa konsekvenser både ur ett hälso- och idrottsperspektiv. För att vända trenden behövs välutbildade personer som förstår vikten av att främja en god hälsa, en aktiv livsstil och en gynnsam och effektiv idrottsutveckling. Arbetsmarknaden inom hälso- och idrottssektorn har expanderat under senare år.

Utbildningens första år är mer teoretisk och du läser grundläggande anatomi, fysiologi, idrottsfysiologi, fysisk aktivitet, hälsa, rörelselära och träningslära. Det andra året får du fördjupa dig i dessa ämnen och introduceras i idrottspsykologi, testmetodik, idrottsnutrition och praktiskt ledarskap. Andra året är mer praktiskt och du gör även din första praktik. Under det sista året ökar graden av självständighet. Då gör du en egen fördjupning och tillämpar dina kunskaper i samarbete med våra forskare inom områdena fysisk aktivitet och hälsa, träning och prestation samt omgivningsfysiologi.

Utbildningen är nära kopplad till den framstående forskningsmiljön på Nationellt Vintersportcentrum (NVC). Kopplingen till NVC, kombinationen av teori och praktik plus ett välutrustat studentlaboratorium gör denna utbildning unik.

Utifrån ditt eget intresse kan du fördjupa dig inom områdena fysisk aktivitet och hälsa eller prestationsidrott. Du har även möjlighet till internationellt utbyte under utbildningen. Dessutom har du goda möjligheter att satsa på studier i kombination med, en hälsosam livsstil, ett rikt friluftsliv med närhet till fjällen och elitidrottande.

Utbildning inom idrottsvetenskap fyller en viktig funktion i dagens samhälle med en allt mer stillasittande och inaktiv befolkning. Denna utveckling ger negativa konsekvenser både ur ett hälso- och idrottsperspektiv. För att vända trenden behövs välutbildade personer som förstår vikten av att främja en god hälsa, en aktiv livsstil och en gynnsam och effektiv idrottsutveckling.

Sammankomster

Utbildningen sker på helfart och är campusförlagd i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 16)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Sport Science

Efter utbildningen

Programmet ger dig en god grund att arbeta inom idrotts- och hälsosektorn, med fokus på framförallt hälso- och prestationsutveckling, som tränare, ledare, coach, rådgivare, testledare och utbildare. Arbetstillfällen finns inom föreningar, förbund och företag, hälso- och friskvårdsanläggningar, inom idrottsrörelsen eller som egen företagare. Du har också goda möjligheter att fördjupa dig vidare inom ämnet och förbereda dig för en forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

Verksamhetsförlagd undervisning och praktiska moment ger en bra förberedelse inför framtida arbetsliv.

Nationellt vintersportcentrum

Nationellt vintersportcentrum (NVC) vid Mittuniversitetet rankas bland världens 100 bästa lärosäten inom ämnet idrottsvetenskap (Sport Science)...

Programmet har en nära koppling till Nationellt vintersportcentrum (NVC) som är världsledande inom idrottsforskning. De är olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige och samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...