Studenter samtalar på vernissage

Industridesign, 180 hp

I en värld som snabbt förändras behöver produkter och tjänster ständigt förbättras. Med genomtänkta analysmetoder och kunskaper om människor och teknik kan du vara en av dem som tar fram de nya designlösningarna. Under utbildningen till industridesigner utvecklar du dina kreativa färdigheter och lär dig skapa hållbar design som tar hänsyn till användares behov.


Hösttermin 2024

Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-H2531
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska uppgifter. Den ger dig goda kunskaper om designprocesser och metoder som ska bidra till utformningen av väl genomtänka designförslag. Utbildningen är konstnärlig och kombinerar kreativitet och designtänk med fokus på användaren, samt vilar på vetenskaplig grund.

Det första årets kurser ger dig grundläggande kunskaper om förståelsen av industridesign. Det handlar bland annat om historiska tillbakablickar, konstnärlig utforskning och hållbar utveckling. Olika skisstekniker, verkstadstekniker, digitala verktyg och vetenskapligt skrivande står på schemat det här året.

Det andra året fokuserar på att förstå sammanhang ur flera olika perspektiv, dess komplexitet och förståelse för hur arbetet med prototyper bidrar till designlösningar. Vi fortsätter att utforska designprocesser och att skapa designkoncept. Ämnen som designmetodik, ergonomi, tillgänglighet, hållbarhet och form ingår i det andra året. Detta år inkluderar också en praktikperiod eller möjlighet till internationellt utbyte.

Det tredje och avslutande året bygger på tidigare kunskaper och du fördjupar dig i designprocesser och metoder i olika sammanhang. Du läser kurser om hur man designar en tjänst samt fortsätter fördjupningen i designmetodik. Du arbetar i projekt, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med ett stort examensarbete som du driver individuellt, i samarbete med ett externt företag eller organisation.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Platserna på programmet fördelas baserat på arbetsprov (50 %), betyg (25 %), högskoleprov (25 %).

För urvalsgruppen ”arbetsprov” så är hemuppgiften obligatorisk och finns att hitta på hemsidan www.miun.se/industridesign/arbetsprover. Du kan också beställa uppgiften och få mer information om utbildningen av programansvarig Johanna Hellström, johanna.hellstrom@miun.se

Observera att urvalsgruppen "Arbetsprov" endast gäller om du söker i tid!

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Industrial Design.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med produktutveckling, tjänstedesign eller verksamhetsutveckling.

Arbetslivskontakt

Vi har ett nära samarbete med industridesignbranschen, vilket gör att du under hela utbildningen får möta yrkesverksamma i kurser, vid föreläsningar och under praktiken. Vidare genomförs det frekvent samarbetsprojekt med externa företag där studenterna tränas i att arbeta med designprocessen under handledning av erfarna industridesigner.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-22