Industridesign

Vår värld står ständigt inför nya utmaningar där produkter och tjänster måste utvecklas för att möta nya problem. För industridesignern är problem något man alltid ställs inför och det ses aldrig som ett hinder. Med noga genomtänkta analysmetoder och kunskaper om människor och teknik så löser man designproblemen systematiskt. Dessutom ingår det i yrket att alltid utmana dagens lösningar. Vi måste alltid ställa oss frågan: Kan man göra det på ett annat sätt?

  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-E2221

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Under utbildningen får du arbeta med formgivning anpassad efter industrins behov. Det innebär en design som är resultatet av en strategisk arbetsprocess, där målet är att skapa en funktionell form för industriell tillverkning.

En industridesigners arbetsuppgifter kan vara väldigt varierande och utbildningen består därför av ett brett spektrum av kurser, både inom det humanistiska och det tekniska området. En stor del av arbetet består av att analysera problem och därefter ta fram en bra lösning utifrån studier av hur vi människor fungerar och agerar i olika situationer. Utbildningen innefattar därför såväl teoretiska som praktiska uppgifter och ger dig goda kunskaper om själva skapandeprocessen av en funktionell form.

Det första årets kurser ger dig de grundläggande verktyg du behöver för att utveckla din förmåga inom skissteknik, formstudier, datorteknik, kommunikation, konstnärlighet samt kreativitet. Det andra året utökas med teoretiska specialämnen som designmetodik, ergonomi, produktionsmetoder, konstruktionsmetoder och miljöanpassad produktutveckling. Under det tredje året läser du bland annat kurser om hur man designar en tjänst och hur man skapar inkluderande lösningar samt fortsätter fördjupningen i designmetodik i olika samverkansprojekt med företag, organisationer eller myndigheter.

Utbildningen avslutas genom det stora examensarbetet som ska drivas individuellt av dig som student och i samarbete med ett externt företag eller organisation.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urval

Platserna på programmet fördelas baserat på arbetsprov (50 %), betyg (25 %), högskoleprov (25 %).

För urvalsgruppen ”arbetsprov” så är hemuppgiften obligatorisk och finns att hitta på hemsidan www.miun.se/industridesign/arbetsprover. Du kan också beställa uppgiften och få mer information om utbildningen av programansvarig Johanna Hellström, johanna.hellstrom@miun.se

Observera att urvalsgruppen "Arbetsprov" endast gäller om du söker i tid!

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Industrial Design.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med produktutveckling som industridesigner. Eftersom design hela tiden får en ökad betydelse vid produktutformning blir dina kunskaper efterfrågade på arbetsmarknaden, antingen som anställd eller i eget företag.

Arbetslivskontakt

Vi har ett nära samarbete med industridesignbranschen, vilket gör att du under hela utbildningen får möta yrkesverksamma i kurser, vid föreläsningar och under praktiken. Vidare genomförs det frekvent samarbetsprojekt med externa företag där studenterna tränas i att arbeta med designprocessen under handledning av erfarna industridesigner.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-27