Vindkraftverk och fåglar

Ekoingenjören medverkar till att bygga ett hållbart samhälle genom att kombinera teknisk förståelse och analysförmåga med djupare kunskaper inom miljövetenskap. Som ekoingenjör får du ett helhetsperspektiv som gör dig kvalificerad till att finna tekniska lösningar med hållbarhetsfokus och med att leda och sammanföra expertis inom teknik, ekologi och samhällsbyggnad.

Höstterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4471

Sista anmälan: 15 april 2024

Höstterminen 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4481

Sista anmälan: 15 april 2024

Om programmet

Ekoingenjörsprogrammet präglas av samhörighet mellan studenter och mellan studenter och lärare, där du verkar i en nära miljö med både forskare och människor från näringslivet. Integrerad ämneskunskap har blivit alltmer viktigt i takt med samhällets behov av att förstå och hantera dagens klimat- och miljöproblem.

Ekoingenjörsprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar ingenjörens tekniska kompetens med naturvetenskap och samhällsvetenskap och där du i den senare delen av utbildningen tränas i att lösa verkliga problem där teori och praktik förenas.

Ekoingenjörens kompetens är inriktad mot samhällsomställningen och med fokus på den förnyelsebara energin (resurs, teknik och elproduktion), hållbara tekniska lösningar för ökad kvalitet på vatten, utomhusluft och mark. Du lär dig arbeta med integrerad hållbarhetsbedömning där ekologi, livscykelanalys (LCA) och materialvetenskap är viktiga verktyg. Du får även kunskaper i miljörätt och samhällets styrmedel som bas för att bygga ett hållbart samhälle. Studierna avslutar du sedan med ett självständigt fördjupningsarbete inom ett valfritt miljötekniskt område.

Ekoingenjörsprogrammet ges både som campus- och distansutbildning. Vissa kurser i utbildningen ges på engelska.

Om du antas till programmet erbjuds du en preparandkurs i matematik. Kursen genomförs två veckor innan terminsstart och går att läsa antingen på campus eller distans.

Undervisningens upplägg

Distansprogrammet har 2-3 obligatoriska sammankomster per termin i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot miljöteknik som översätts till Degree of Bachelor of Science in Engineering: Environmental Engineering.

Efter utbildningen

En ekoingenjör kan få anställning som till exempel hållbarhetsexpert eller miljöingenjör både inom den privata och offentliga sektorn. Arbetsuppgifterna spänner över ett stort område med fokus på olika kombinationer av miljö - och ingenjörsmässiga frågor. Det kan handla om att jobba med olika typer av tekniska system, resurshantering eller energiförsörjning. Ekoingenjören kan även arbeta som projektledare i miljörelaterade samhällsprojekt eller som miljösamordnare.

För dig som vill fördjupa dina studier erbjuds en påbyggnadsutbildning på masternivå (två års kompletterande studier, 120 hp).

Arbetslivskontakt

Du kommer under utbildningen att besöka verksamheter som är intressanta för en ekoingenjör och du kan även få genomföra mindre projekt åt företag eller kommuner. Många väljer att göra sitt avslutande självständiga arbete i samarbete med ett företag, en organisation eller en myndighet.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-11-30