Mål 7 ‑ Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Globala målen

Vi utbildar ingenjörer som kan bygga våra hållbara energisystem, dessutom har vi forskare som fördjupar sig i hur vetenskapen ska mäta hållbarhet i våra komplexa energisystem, detta sker bland annat i Emergy network Sweden.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 7 - HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 11 svenska sidor och 10 engelska sidor som är taggade med MÅL 7 - HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA. Innehållet kan variera beroende på språk.

DRIVE

Detta projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn. För...

Litiumjonbatterier

Forskare vid FSCN forskningscentrum har utvecklat batterier med hög kapacitet med ett nytt nanomaterial.

Bigasyn

I Sverige produceras cirka 1,2 TWh biogasfordonsbränsle varje år. Biogas som fordonsbränsle har kommersialiserats väl i Sverige. En vidareutveckling av biogasmarknaden begränsas emellertid av mängd...

EcoSys

Projektet handlar om att utveckla eco-effektiva processer och system inom skogsindustrin. Det sker i samarbete med flera av våra ledande skogsindustrier i Sverige. Det huvudsakliga syftet med EcoSy...

Segment

Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.

Nanogeneratorer

Dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.

Sidan uppdaterades 2023-12-15