Gamla bildbanksbilder

Ekoingenjören strävar efter att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle genom att kombinera teknisk förståelse och analysförmåga med djupare kunskaper inom miljövetenskap. Som miljöingenjör med ett helhetsperspektiv kan du fungera som ett nav i arbetet med att söka tekniska lösningar och med att sammanföra olika expertområden.

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-B4731

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-B4021

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Ekoingenjör är en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar ingenjörsvetenskap med naturvetenskap och samhällsvetenskap. Integrerad ämneskunskap har blivit alltmer viktigt i takt med samhällets behov av att förstå och hantera svårlösliga miljöproblem.

Utbildningen till ekoingenjör bygger på en traditionell ingenjörsutbildning med en grund i matematik, tekniska ämnen och ekonomi. Som student på Ekoingenjör läser du dessutom miljövetenskapliga ämnen inom ekologi, naturresurser och samhällsplanering.

De tekniska områden som ingår i utbildningen är bland annat energisystem, vattenförsörjning och avloppshantering. Fokus ligger på en bredare förståelse för dagens och morgondagens tekniska lösningar och du tränas i att lösa verkliga problem där teori och praktik förenas. Du får även kunskaper i miljörätt och samhällets övriga styrmedel. Studierna avslutar du sedan med ett självständigt fördjupningsarbete inom ett valfritt område.

Under utbildningen samläser du många kurser med andra program, framför allt med Ekoteknik men även en del med Ekoentreprenör för hållbar utveckling. Det ger dig träning i att samarbeta också med andra yrkesgrupper. På de flesta av dina framtida arbetsplatser är det en stor tillgång att ha vana av detta.

Delar av utbildningen ges på engelska.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen genomförs två veckor innan terminsstart och går att läsa antingen på campus eller distans.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Fysik B, Kemi A och Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
(OB 8)

Examen efter genomförda studier

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot miljöteknik som översätts till Degree of Bachelor of Science in Engineering: Environmental Engineering.

Efter utbildningen

En ekoingenjör kan få anställning som till exempel miljöingenjör eller miljökonsult. Arbetsgivare återfinns både i det privata och offentliga näringslivet. Du kan också använda dina kunskaper i en egen affärsverksamhet. Arbetsuppgifterna spänner över ett stort område med fokus på olika kombinationer av miljö - och ingenjörsmässiga frågor. Det kan handla om att jobba med olika typer av tekniska system, avfallshantering, resurshantering eller energisystemanalys. Ekoingenjören kan även arbeta som projektledare i bredare produkt- och processutvecklingsprojekt eller som miljöutredare eller miljöansvarig.

För dig som vill fördjupa dina studier erbjuds en påbyggnadsutbildning på masternivå (två års kompletterande studier, 120 hp).

Arbetslivskontakt

Du kommer under utbildningen att besöka verksamheter som är intressanta för en ekoingenjör och du kan även få genomföra mindre projekt åt företag eller kommuner. Många väljer att göra sitt avslutande självständiga arbete i samarbete med ett företag, en organisation eller en myndighet.

Det var en stimulerande utbildning där man själv var delaktig att forma både sin studietid och sin framtid.

Läs hela intervjun med Malin Laestander

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00