DSC_6250.jpg

Inom byggnadsteknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet Ekoteknik och miljövetenskap.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet