Nätverket är en nod för forskare vid Gaskeuniversiteete och representanter för samiska organisationer, där vi möts i ett gemensamt intresse för samiskt samhälle, kultur och historia. Forskningen spänner från dåtid till nutid, över ett stort antal av de akademiska ämnen som finns vid lärosätet.

Mönster i olika färger av Katarina Blind för projektet Båskoes
Konstnär Katarina Blind

Land Acknowledgement

land acknowledgement

Aktuellt

Sápmi på film och TV – ny forsk­nings­an­to­lo­gi

Hur har samer och samisk kultur skildrats på vita duken och i tv-rutan under 1900-talet? Den nya antologin ”Sápmi på film och TV” försöker besvara frågan genom att ta avstamp i Kungliga bibliotekets nya samlingskollektion som rymmer cirka 500 filmer och 8500 tv-program.

Ny rapport om våld mot samiska kvinnor

Kunskapen om samiska kvinnors våldsutsatthet har fram till idag varit begränsad. Den nya forskningen visar att det kan finnas särskilda utmaningar att adressera frågan om våldet samt de hinder som finns för samhällets stödstrukturer att nå och stötta de våldsutsatta.

Evenemang

Sidan uppdaterades 2024-03-20